ترفیع سالیانه و تشویقی اعضای هیات علمی

الف) پایه سالیانه


· مسیر ثبت و ارسال درخواست پایه سالیانه کدام است؟

سامانه گلستان ← پیشخوان خدمت ← تکمیل فرم های درخواست و ارزیابی فعالیت، انتخاب فعالیت ها و ارائه درخواست ترفیع ← درخواست جدید

گروه امتیاز: ترفیع(پایه)                 نوع امتیاز: ترفیع سال ....

· زمان اعتبار ارائه درخواست ترفیع سالیانه جهت بررسی در کمیته ترفیع چه زمانی است؟

مدت زمانی که عضو هیئت ­علمی می ­تواند درخواست خود را جهت بررسی احراز شرایط، ارسال نماید تا یکسال پس از تاریخ مقرر اعطای پایه است و در صورت گذشت زمان، پایه مذکور به ایشان تعلق نخواهد گرفت.

· تکمیل و ارسال درخواست پایه سالیانه چگونه انجام می شود ؟

عضو هیات علمی می بایست تقاضای پایه سالیانه خود را در زمان مقرر در سامانه گلستان ثبت و ارسال نماید. طبق مصوبه 1400/4/29  فرآیند انجام درخواست به صورت اتوماسیون نمی باشد.

· آیا مازاد امتیاز پژوهشی در یک سال ترفیع برای سال های بعد قابل استفاده است ؟

در صورت کسب امتیاز مازاد از بخش پژوهش در دوره ترفیع، امتیازات پژوهشی باقیمانده به مدت دو سال برای پایه بعدی عضو هیات علمی ذخیره می شود.

ب) پایه تشویقی

· مسیر ثبت و ارسال درخواست پایه تشویقی کدام است؟

سامانه گلستان ← پیشخوان خدمت ← تکمیل فرم های درخواست و ارزیابی فعالیت، انتخاب فعالیت ها و ارائه درخواست پایه های تشویقی← درخواست جدید

گروه امتیاز: اعطای پایه های تشویقی نوع امتیاز: اعطای پایه های تشویقی سال ...

· امتیازات پایه تشویقی ماده 2 (مقالات Q1) مربوط به کدام بازه زمانی است؟

امتیازات پایه تشویقی در مورد ماده 2 مربوط به فعالیت ­های سه سال منتهی به سال درخواست است.

· اطلاعات مربوط به ماده 3 تا 12 دستورالعمل پایه تشویقی از کدام طریق می ­بایست ارسال شود؟

کلیه فعالیت ­هایی که در این دستورالعمل به آن­ ها امتیاز تعلق می­ گیرد می­ بایست توسط عضو هیئت ­علمی در سامانه گلستان ثبت و ارسال شود. این فعالیت ­ها پس از تأیید کارشناس مربوطه در سیستم قابل انتخاب و ارسال خواهند بود.

· چه مقالاتی برای اعطای پایه تشویقی در نظر گرفته می شود؟

مقالات Q1 که در ترفیع سالیانه گروه­ بندی و استفاده نشده باشند می ­توانند در پایه تشویقی گروه ­بندی و استفاده شوند.

· حداقل امتیاز ماده 2 (مقالات Q1) برای دریافت پایه تشویقی چند امتیاز است؟

کسب حداقل 60 امتیاز برای دریافت پایه تشویقی در سه سال متوالی الزامی است.

· پایه تشویقی به کدامیک از اعضای هیئت ­علمی تعلق می­گیرد؟

اعضای هیأت علمی رسمی قطعی و رسمی آزمایشی در صورت احراز شرایط می توانند برای کلیه مواد درخواست خود را ارسال نمایند.

به عضو هیات علمی پیمانی، در صورت احراز شرایط در مواد 4،3و7 پایه های تشویقی مربوطه اعطا می گردد.

· زمان اعتبار ارائه درخواست پایه تشویقی جهت بررسی در کمیته ترفیع چه زمانی است؟

عضو هیئت ­علمی می­تواند درخواست خود را جهت دریافت پایه تشویقی برای فعالیت های سه ساله منتهی به زمان درخواست جهت بررسی احراز شرایط در کمیته ترفیع از طریق سامانه گلستان ارسال نماید.

· اعضای هیئت­ علمی که از پیمانی به رسمی آزمایشی تغییر وضعیت می دهند کدام مقالات ماده 2 را می توانند در پایه تشویقی استفاده نمایند؟

مقالاتی در پایه تشویقی لحاظ می شوند که تاریخ چاپ آن ها پس از تغییر وضعیت ایشان به رسمی آزمایشی باشد و ایشان نمی تواند از مقالات دوره پیمانی در این ماده استفاده نمایند.

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/07
تعداد بازدید:
927
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.