تشكيلات

تشکیلات شورای نظارت،  ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه در حال حاضر مرکب از اعضای محترم هیات علمی به شرح ذیل می باشد.

  

ردیف

عنوان

سمت

1

رئیس موسسه

رئیس شورا

2

معاون موسسه

یکی از معاونان آموزشی یا پژوهشی و یا فناوری موسسه به عنوان نایب رئیس شورا با انتخاب رییس

3

مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه

دبیر شورا

4

3 تا 5 نفر از اعضای هیات علمی صاحب نظر و دارای تجربه مرتبط

اعضای شورا

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/10
تعداد بازدید:
6058
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.