ارزشیابی آموزشی اساتید

سوال های متداول ارزشیابی آموزشی اساتید

1. هدف از انجام ارزیابی اساتید چیست؟ این فرایند به منظور ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی استادان در ابعاد مختلف، اعم از روش تدریس و اخلاق استاد صورت میگیرد که بر مبنای پرسشنامه مصوب 97/8/12 شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه می باشد و ناظر به سوال های خودارزیابی دانشجویان و روش تدریس استاد است.
2. آیا این ارزیابیها در وضعیت استادان موثر است؟ بله، یافتههای حاصل از نتایج ارزیابی دانشجویان هر ساله در موارد متعددی مانند ارتقا، تبدیل وضعیت استخدامی، تمدید قرارداد، ترفیع پایه سالیانه و انتخاب استاد نمونه مورد استفاده قرار میگیرد.
3. اطلاع رسانی زمان شروع ارزیابی از چه طریقی است؟اطلاع رسانی از طریق درج اطلاعیه در سایت خبری دانشگاه، سایت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، کانال روابط عمومی دانشگاه، بنر، پوستر، سیستم پیامکی و همچنین از طریق مسئولین دانشکدهها انجام میشود.
4. چگونه باید ارزیابی دروس را انجام داد؟
در مدت زمان شروع ارزیابی دانشجو با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان مسیر زیر، ارزیابی تمام دروس خود را تکمیل می نماید. ضمناً ارزیابی دروس فقط در بازه زمانی مشخص شده بر اساس تقویم آموزشی مصوب دانشگاه امکان پذیر است.
ارزشیابی -> استاد-> پاسخگویی به سوال های ارزشیابی
5. آیا ارزیابی چند درس کافی است؟
خیر- تکمیل ارزیابی به منزله انجام ارزیابی همه دروس می باشد در غیر این صورت عملیات ارزیابی ناقص تلقی شده و تاییدیه از سامانه گلستان امکان پذیر نمی باشد.
6. تسهیلات انجام ارزشیابی اساتید برای دانشجویان چیست؟
در صورتی که دانشجو ارزیابی کلیة دروس را در مدت اعلام شده انجام داده باشد از تسهیلات زیر برخوردار می شود:

· امکان ثبت نام مقدماتی در نیم سال آتی؛

·اولویت درانتخاب واحد زودتر در نیم سال تحصیلی آتی نسبت به سایر دانشجویان؛

·استمرار دسترسی به امکانات سامانه خدمات آموزشی گلستان پس از تکمیل ارزشیابی؛
·تسهیل انجام مراحل تسویه حساب فارغ التحصیلی دانشجویان در نیم سال آخر تحصیلی؛

·استمرار دسترسی به امکانات سامانه خدمات آموزشی گلستان پس از تکمیل ارزشیابی؛
·تسهیل انجام مراحل تسویه حساب فارغ التحصیلی دانشجویان در نیم سال آخر تحصیلی؛

7.اگر ارزیابی ترمی انجام نشود چه محدودیتی برای دانشجویان به وجود می آید؟

دانشجویانی که در ارزشیابی اساتید شرکت نمی کنند 48 ساعت کاری از اتمام زمان ارزشیابی از خدمات سامانه گلستان محروم خواهند شد و البته تمهیدات مطرح شده در بند 6 به آن ها تعلق نمی گیرد

. 8. محرمانه بودن این ارزیابیها در چه حدی است؟

ضمن اینکه پرسشنامه ها مندرج در سامانه گلستان بدون مشخصات دانشجو می‏ باشد، سامانه گلستان نیز به گونه ‏ای طراحی شده که اطلاعات مربوط به پرسشنامه های تکمیل شده توسط دانشجویان در هر درس، به صورت یک جا در سامانه گلستان ذخیره شده و دسترسی به نظرات تک تک دانشجویان برای هیچ شخصی حتی برای کارشناسان مدیریت نظارت و ارزیابی امکان پذیر نمیباشد.

9. آیا استادان میتوانند نمرهای که دانشجویان به آنها دادهاند را ببینند؟

اساتید فقط میتوانند میانگین نمره ارزیابی خود در هر درس مشاهده نمایند. بر این اساس، تا زمانی که نمره آزمون پایان نیمسال دانشجویان توسط سامانه گلستان قفل نشده باشد، امکان مشاهده نتیجه ارزیابی برای اساتید، مدیران گروه و معاون آموزشی و ریاست دانشکده فراهم نمیشود. بنابراین امکان مشاهده نمره ارزشیابی تک تک دانشجویان به هیچ وجه وجود ندارد و پس از قفل نمرات میانگین ارزشیابی برای استاد آن درس قابل مشاهده است.

10.چه کسانی به نتایج ارزشیابی اساتید دسترسی دارند؟

نتایج نهایی ارزشیابی اساتید توسط دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه به اطلاع مسئولین دانشکده و دانشگاه رسانده می شود تا تصمیم لازم در خصوص فعالیت های آموزشی اساتید را اخذ نمایند.

11. رییس دانشکده / معاون آموزشی میخواهند نتایج ارزشیابی اساتید دانشکده را پس از قفل نمرات دانشجویان جهت برنامه ریزی برای ارائه دروس رویت نمایند از چه گزارشی می‌توانند استفاده نمایند؟

از طریق سامانه گلستان گزارش 740 به صورت معدل کل در یک یا چند ترم و از گزارش 741 به صورت جزئیات نتایج ارزشیابی هر گروه درسی استفاده نمایند

12. اساتید چه زمانی میتوانند نمره ارزشیابی خود را مشاهده نمایند؟

بعد از قفل نمرات دانشجویان توسط مسئولین آموزشی دانشگاه و قفل نتایج ارزشیابی توسط کارشناس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه امکان مشاهده نمره فراهم میشود.

13. اساتید چگونه ارزشیابی خود را ببیند؟

تب ارزشیابی -> گزارش‌های ارزشیابی-> ارزشیابی استاد ->

نتایج ارزشیابی گزارش 745 نتیجه ارزشیابی گروه‌های درسی اساتید که باید کد ترم را وارد نمایند.

14. ارزشیابی اساتید جهت (تبدیل وضعیت استخدامی، ترفیع سالیانه و ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی) بر چه مبنایی انجام می شود؟

ارزشیابی اساتید مطابق بند 2 مصوبه 7/2/98 شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بر اساس شیوه نامه اجرایی ارزشیابی عملکرد آموزشی اساتید در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی انجام می پذیرد. شیوه نامه در سایت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت قابل رویت است.

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/07
تعداد بازدید:
5201
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.