تشكيلات دفتر - همكاران
ساختار دفتر نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه
 

با انجام طرح مطالعاتی ساماندهی ساختار سازمانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، نمودار سازمانی این دانشگاه پس از بررسی و تائید در هیأت رئیسه دانشگاه و هیأت امنای دانشگاه‌ها، مورد تصویب وزیر محترم علوم قرار گرفت و ابلاغ گردید.

        

 تشکیلات دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت - همکاران

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم/ فکس

شماره داخلی

دکتر بهزاد وثوقی

مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

88881004

84064540

دکتر اسماعیل مصطفوی

مشاور دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

88881004

84064543

خانم پریسا باقرآذری

رئیس دفتر- کارشناس مسئول اعطای ترفیع اعضای هیأت­ علمی

88881004

84064540

مهندس بیتا یوسفی

کارشناس مسئول امورآموزشی اعضای هیأت­ علمی و رتبه بندی دانشگاه

88881004

84064541

مهندس مهرنوش محمدی

کارشناس مسئول تضمین کیفیت دانشگاه

88881004

84064542

 
تاریخ به روز رسانی:
1401/08/30
تعداد بازدید:
8987
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.