اخبار و اطلاعیه ها
پل ارتباطي جهت ارائه نظرات، انتقادات، پيشنهادات و تقدير از واحدهاي مختلف دانشگاه
آيين نامه ترفيع سالانه و تشويقي اعضاي هيات علمي
راهنماي كار با سامانه تحت وب ارزيابي اساتيد همكار
مقالات پر استناد اعضاي هيات علمي دانشگاه در ISI
پرسشنامه خود ارزيابي اساتيد
پرسشنامه رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي ايران - 1395
آيين نامه پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي
راهنماي كار با سيستم تكميل و بررسي پايه ساليانه اعضاي هيات علمي رسمي
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.