اخبار و اطلاعیه ها
فراخوان شركت در ارزشيابي آموزشي نيم سال اول 99-98
پل ارتباطي جهت ارائه نظرات، انتقادات، پيشنهادات و تقدير از واحدهاي مختلف دانشگاه
راهنماي كار با سامانه تحت وب ارزيابي اساتيد همكار
مقالات پر استناد اعضاي هيات علمي دانشگاه در ISI
پرسشنامه خود ارزيابي اساتيد
پرسشنامه رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي ايران - 1395
راهنماي كار با سيستم تكميل و بررسي پايه ساليانه اعضاي هيات علمي رسمي
دستورالعمل رتبه بندي گروه هاي آموزشي - پژوهشي دانشگاه و شاخص هاي رتبه بندي (معيار گروهي)
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.