تشكيلات دفتر - همكاران
ساختار دفتر نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه
 

با انجام طرح مطالعاتی ساماندهی ساختار سازمانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، نمودار سازمانی این دانشگاه پس از بررسی و تائید در هیأت رئیسه دانشگاه و هیأت امنای دانشگاه‌ها، مورد تصویب وزیر محترم علوم قرار گرفت و ابلاغ گردید.

        

 تشکیلات دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت - همکاران

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم/ فکس

شماره داخلی

دکتر علیرضا صالحی

مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

88881004

540

دکتر اسماعیل مصطفوی

عضو هیأت علمی دفتر علم سنجی

88881004

543

خانم پریسا باقرآذری

رئیس دفتر- کارشناس اعطای ترفیع اعضای هیأت­ علمی

88881004

540

مهندس بتول یوسفی

کارشناس مسئول امورآموزشی اعضای هیأت­ علمی و رتبه بندی دانشگاه

88881004

541

مهندس مهرنوش محمدی

کارشناس مسئول تضمین کیفیت دانشگاه

88881004

542

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/07
تعداد بازدید:
6991
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.