اخبار و اطلاعیه ها
پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد بدون آزمون( استعداد درخشان) پس از اعمال انصراف هاي دريافت شده براي سال تحصيلي 98-97 - متقاضيان دانشگاه
اسامي ارجاع شده به شورا براي پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد از طريق سهميه استعدادهاي درخشـان براي سال تحصيلي 98-97 ( صرفا"متقاضيان دانش آموخته در دانشگاه صنعتي خواجه نصير)
ثبت نام و ارائه درخواست براي بهره مندي از جايزه هاي تحصيلي بنياد ملي نخبگان در سال تحصيلي 98-97(شرايط، مهلت ارائه درخواست و ...)
اعلام نتايج بررسي اوليه مدارك متقاضيان كارشناسي ارشد بدون آزمون سال 9798
اسامي داوطلبان پذيرش دكتري بدون آزمون( استعداد درخشان) نيمسال اول سال تحصيلي 98-97 ، واجد شـرايط عمومي( صرفا عمومي كه در فراخوان ذكر شده است) در رشته هاي مختلف
افزايش زمان مشموليت براي متقاضيان هديه ازدواج
اعلام شرايط جديد پذيرش، مدارك لازم و مهلت ثبت نام متقاضيان جديد
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.