دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
  • 1
  • 2
اخبار و اطلاعیه ها
اسامي متقاضيان از ساير دانشگاه ها كه در مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي پذيرفته شده اند. اسامي متقاضيان از ساير دانشگاه ها كه در مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي پذيرفته شده اند.
اسامي پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون- سهميه استعدادهاي درخشان- مربوط به متقاضيان از ساير دانشگاه ها سال تحصيلي 96-95
اسامي پذيرفته شدگان مقطع دكتري بدون آزمون سال تحصيلي 96-95 با استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان اسامي پذيرفته شدگان مقطع دكتري بدون آزمون سال تحصيلي 96-95 با استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان
اسامي پذيرفته شدگان مقطع دكتري بدون آزمون سال تحصيلي 96-95 با استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان
اسامي پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون كه در شورا تاييد شده اند( متقاضيان دانش آموخته دانشگاه) اسامي پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون كه در شورا تاييد شده اند( متقاضيان دانش آموخته دانشگاه)
اعمال انصراف هاي رسيده و تغييرات پذيرش دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمون
قابل توجه دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان مقاطع مختلف دانشگاه قابل توجه دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان مقاطع مختلف دانشگاه
شرايط و چگونگي بهره مندي دانشجويان از اعتبار حمايتي .....
...آرشیو اخبار
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد