اخبار و اطلاعیه ها
فراخوان پذيرش بدون آزمون در دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا و ...
فراخوان پذيرش بدون آزمون در دانشگاه شهيد باهنر كرمان، صنعتي قوچان و ...
فراخوان پذيرش بدون آزمون در دانشگاه كوثر و ...
فراخوان پذيرش بدون آزمون در دانشگاه گيلان، اسدآبادي، و موسسات اسرار و ...
فراخوان پذيرش بدون آزمون در موسسه انديشه جهرم و ...
فراخوان پذيرش بدون آزمون در دانشگاه شهيد بهشتي و موسسات ...
فراخوان پذيرش بدون آزمون در دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني و ...
فراخوان پذيرش بدون آزمون در دانشگاه ها و موسسات
اخبار فراخوان پذیرش دانشجوی بدون آزمون
فراخوان پذيرش بدون آزمون دانشگاه هاي نيشابور، صنعتي قم و ...
فراخوان پذيرش بدون آزمون دانشگاه بم و ميبد
شرايط و زمان ارائه درخواست پذيرش در مقطع دكتري بدون آزمون سال تحصيلي 99-98
اخبار اعلام نتایج پذیرش بدون آزمون
اعلام نتايج متقاضيان كارشناسي ارشد بدون آزمون از دانشگاه هاي ديگر در رشته هاي مهندسي مكانيك، نقشه برداري، مواد، كامپيوتر، هوافضا، و رياضي براي سال تحصيلي 98-99
قابل توجه متقاضيان كارشناسي ارشد بدون آزمون با استناد به آيين نامه هاي استعدادهاي درخشان(پيوست اعلام نتايج)
اعلام نتايج اوليه متقاضيان كارشناسي ارشد بدون آزمون ( استعدادهاي درخشان) سال تحصيلي 99-98 :متقاضيان دانش آموخته دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
اعلام نتايج اوليه متقاضيان دكتري بدون آزمون ( استعدادهاي درخشان) سال تحصيلي 99-98
اخبار و اطلاعیه های بنیاد ملی نخبگان
شرايط انعقاد قرارداد پژوهش ياري و فن ياري در تابستان 98 با برگزيدگان بنياد در سال تحصيلي 9798
فراخوان انتخاب برگزيدگان ادبي كشور در سال 1398
فراخوان ثبت نام براي بهره مندي از تسهيلات دانشجويي بنياد ملي نخبگان در سال تحصيلي 9899
ضوابط اعطاي تسهيلات به برگزيدگان طرح شهيد احمدي روشن در سال تحصيلي 9798
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.