اطلاعيه انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر
اطلاعيه انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر

اطلاعيه انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر"

قابل توجه دانشجويان محترم كارشناسي ارشد و دكتري

معاونت پژوهشي درنظر دارد نسبت به انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر در مقاطع دكترا و كارشناسي ارشد (به تفكيك) اقدام نمايد. دانشجوي مذكور مي بايست در بازه زماني 94/07/01 لغايت 95/06/31 دانشجو بوده و عملكرد پژوهشي مناسبي مطابق آيين‌نامه دانشجوي پژوهشگر برتر دانشگاه داشته باشد. داوطلبان ضمن تكميل پرسشنامه انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر (لينك پرسشنامه)، مدارك و مستندات مربوطه را   بهمراه تكميل فرم حداكثر تا ساعت 11 روز دوشنبه 20 دي 1395 به مدير محترم گروه تحويل دهند. جهت اطلاع از فعاليتهاي داراي امتياز و همچنين مفاد آيين نامه دانشجوي پژوهشگر برتر به سايت دانشگاه

 (http://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/rairo/مراجعه نمايند.

معاونت پژوهشي دانشكده مهندسي صنايع

95/10/13

تاریخ:
1395/10/13
تعداد بازدید:
391
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.