اطلاعات دوره كارشناسي ارشد
 
اطلاعات دوره كارشناسي ارشد

 سرفصل رشته رياضي كاربردي مصوب وزارت متبوع 

سرفصل رشته رياضي كاربردي مصوب وزارت متبوع
 سرفصل رشته رياضي محض مصوب وزارت متبوع 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/03
تعداد بازدید:
1686
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.