برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكترا
برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكترا
برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكترا
 
عنوان: توسعه مدل نگهداري و تعميرات مبتني بر شرايط براي سيستم هاي پيچيده چند چزئي
 
نام و نام خانوادگي دانشجو: علي اصغر يحيي تبار عربي
 
استاد راهنما: دكتر اميرعباس نجفي
 
تاريخ برگزاري: 95/6/16 
 
ساعت : 14:00
تاریخ:
1395/06/14
تعداد بازدید:
455
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.