گزارش بازدید از شرکت ایران خودرو
بازدید از شرکت ایران خودرو
گزارش بازدید از شرکت ایران خودرو 
 با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشکده بازدید از شرکت ایران خودرو با حضور جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع به همراهی جناب آقای دکتر آقایی و خانم دکتر  علیزاده  به عنوان استادان راهنمای بازدید و خانم علیپور بعنوان مسئول بازدید و همکاری انجمن علمی دانشکده در روز سه شنبه 95/2/14 انجام پذیرفت گزارش بازدید بشرح ذیل است:
 
 
 
 
تاریخ:
1395/02/18
تعداد بازدید:
296
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.