برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري
برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري
 
برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري
 
 خانم الهام نبي پور
 
روز چهارشنبه مورخ 1394/07/08 ساعت 8 صبح در محل دانشكده صنايع اتاق جلسات برگزار ميگردد 
 
عنوان رساله: مسئله زمان بندي چند پروژه اي چند هدفه با قابليت انجام فعاليتها در حالتهاي مختلف و تحت شرايط محدوديت منابع 
تاریخ:
1394/06/29
تعداد بازدید:
395
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.