برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري
برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري
 
دعوت نامه جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري
 
خانم مهسا اسمعيلي گوكه 
 
عنوان رساله: مدلسازي رفتار مشتري با استفاده از زنجيره ماركوف فازي 
 
آدرس: ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، دانشكده مهندسي صنايع، طبقه چهارم، اتاق جلسات 
تاریخ:
1394/06/21
تعداد بازدید:
315
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.