برگزاري سمينار پژوهشي با عنوان "زمينه هاي پژوهشي جديد در مديريت زنجيره تامين"
سمينار پژوهشي با عنوان "زمينه هاي پژوهشي جديد در مديريت زنجيره تامين"
 سمينار پژوهشي با عنوان "زمينه هاي پژوهشي جديد در مديريت زنجيره تامين"
 
سمينار پژوهشي توسط آقاي مهندس حاجيان دانشجوي دكتري جناب آقاي دكتر آقايي در روز دوشنبه مورخ 94/2/14 در دانشكده مهندسي صنايع برگزار گرديد.
 
 
تاریخ:
1394/02/16
تعداد بازدید:
301
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.