برگزاري سمينار پژوهشي با عنوان "زمينه هاي پژوهشي جديد در مديريت زنجيره تامين"
برگزاري سمينار پژوهشي با عنوان "زمينه هاي پژوهشي جديد در مديريت زنجيره تامين
تاریخ:
1394/02/08
تعداد بازدید:
261
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.