فعال شدن فرآیند «درخواست های مرتبط با شورای دانشکده و شورای آموزشی دانشگاه» در پیشخوان خدمت سامانه گلستان
فعال شدن فرآیند «درخواست های مرتبط با شورای دانشکده و شورای آموزشی دانشگاه» در پیشخوان خدمت سامانه گلستان
تاریخ:
1399/11/04
تعداد بازدید:
231
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.