ششمين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران
ششمين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران
ششمين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران
 
محورهاي كنفرانس

نقش توسعه نظام تأمين مالي در تحقق حماسه اقتصادي و اقتصاد مقاومتي

بازتعريف نقش بازار سرمايه، پول و اطمينان در توسعه نظام تأمين مالي كشور

تأمين مالي اسلامي، الگوها، ابزارها و نهادها

سازوكارهاي تأمين مالي طرح هاي حوزه انرژي

الگوهاي تأمين مالي بخش هاي صنعت، معدن، خدمات و تعاون

جايگاه سياست هاي ارزي و مديريت ريسك در توسعه نظام تأمين مالي

تأمين مالي صادرات، مشكلات و راهكارها

فرصت ها، چالش ها و چشم اندازهاي تأمين مالي گردشگري

الگوها و ساختارهاي تأمين مالي پروژه هاي شهري

ابزارها و روش هاي تأمين مالي نظام سلامت

تأمين مالي فناوري، طرح هاي دانش بنيان و كارآفرينان

تاریخ:
1392/02/17
تعداد بازدید:
382
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.