امضاي تفاهم نامه همكاري بين دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و كارگزاري مبين سرمايه
امضاي تفاهم نامه همكاري بين دانشكده مهندسي صنايع و كارگزاري مبين سرمايه
 

اين تفاهم نامه در راستاي توسعه و ارتقا بازار سرمايه و گسترش فرهنگ سرمايه‌گذاري، نظر به اهميت انجام فعاليت‌هاي آموزشي، ترويجي و پژوهشي در جهت تقويت دانش عمومي دانشگاهيان و فعالان بازار سرمايه به ضرورت برقراري ارتباط مستمر و نظام‌مند ميان بخش‌هاي اقتصادي جامعه و مراكز علمي و پژوهشي كشور منعقد گرديد.

دكتر اميرعباس نجفي، رياست دانشكده مهندسي صنايع با اشاره به مفاد اين تفاهم نامه افزود:

اين تفاهم نامه در راستاي پيشبرد يكي از اساسي ترين سياست هاي دانشگاه مبني بر تقويت هرچه بيشتر ارتباط با صنعت، حول سه محور اصلي راه اندازي مدرسه تخصصي بازار سرمايه در جهت توسعه ي آموزش هاي آزاد، ايجاد ارتباط فعال دانشجويان و دست اندركاران بازار سرمايه و نيز تعريف پروژه هاي تخصصي در اين حوزه با مشاركت طرفين جهت شناسايي و رفع مشكلات و موانع بازار سرمايه مي باشد.

 مهندس محمدعلي شريفي نيا، مديرعامل كارگزاري مبين سرمايه نيز با اشاره به نقش سازنده اين همكاري و لزوم  ارتباط موثر ميان دانشگاه و بازارسرمايه افزود:

كارگزاري مبين سرمايه با ايجاد تعاملي سازنده ميان دانشگاهيان و خبرگان بازار سرمايه و طراحي دوره هاي تخصصي، همچنين آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص در بازار سرمايه و برگزاري رويدادهاي علمي و تخصصي پيرامون اين بازار ابراز اميدواري مي نمايد و اين اقدام را گامي موثر و اثربخش در راستاي اجراي مسئوليت اجتماعي خود مي داند

.
 
 
تاریخ:
1398/08/19
تعداد بازدید:
358
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.