پيام تبريك به سركار خانم دكتر عليزاده
پيام تبريك به سركار خانم دكتر عليزاده
سركار خانم دكتر عليزاده
  بدينوسيله ارتقاء شايسته جنابعالي از مرتبه استادياري به دانشياري را صميمانه تبريك عرض نموده، توفيقات روز افزون شما را از درگاه ايزد منان خواهانيم.
 
تاریخ:
1398/04/30
تعداد بازدید:
438
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.