دعوت نامه جلسه پيش دفاع از رساله دكتري
دعوت نامه جلسه پيش دفاع از رساله دكتري
دعوت نامه جلسه پيش دفاع از رساله دكتري
نام و نام خانوادگي : ميثم صادقي 
روز : يكشنبه   مورخ: 1397/8/27
عنوان: بهينه سازي تخصيص افزونگي در سيستم هاي سري-موازي با اجزا تعميرناپذير و تعمير پذيردر شرايط عدم قطعيت
استاد راهنما: جناب آقاي دكتر روغنيان
تاریخ:
1397/08/22
تعداد بازدید:
504
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.