معرفي همكاران

 خانم مقیمی

رییس اداره نوآوری و خلاقیت 

---------------------------------------------

خانم ملکوتی 
کارپرداز 
-----------------------------------------------
حمزه مالمیر
کارشناس مسئول فرهنگی
 دبیرخانه شورای فرهنگی - امور فرهنگی خوابگاههای دانشجویی
---------------------------------------------
کورش سلیمانی

رییس اداره فرهنگی - مسئول امور کانونها

----------------------------------------
محمد حشمتی
کارشناس مسئول فرهنگی - نشریات دانشجویی
کرسی های آزاد اندیشی 

------------------------------------------
امیر حسین مستقیم

کارشناس فرهنگی 
اموردینی و قرآنی- امور انجمنهای علمی
 -----------------------------------------
حامد بنگری
کارشناس مسئول فرهنگی 
سایت معاونت فرهنگی
--------------------------------------------------------

تاریخ به روز رسانی:
1400/09/09
تعداد بازدید:
12545
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.