معرفي همكاران

 خانم مقیمی

مسئول امور فرهنگی بانوان

 ----------------------------------------------
خانم هاشمی
مسئول دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی
-----------------------------------------------
خانم ملکوتی 
کارشناس فعالیت های  فوق برنامه
-----------------------------------------------
حمزه مالمیر
کارشناس فرهنگی
دبیرخانه شورای فرهنگی
 
---------------------------------------------

کورش سلیمانی

کارشناس فرهنگی - مسئول امور کانونها

----------------------------------------
 
محمد حشمتی
کارشناس فرهنگی - نشریات دانشجویی
کرسی های آزاد اندیشی - فعالیتهای قرآنی

------------------------------------------
امیر حسین مستقیم

کارشناس اموردینی و قرآنی
 
 مسئول نظارت و ارزیابی 
-----------------------------------------

منصور شکرایی
 
کارپرداز معاونت فرهنگی و اجتماعی 
 
 -----------------------------------------
 
حامد بنگری
 
کارشناس فرهنگی 
 
سایت معاونت فرهنگی
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/13
تعداد بازدید:
11500
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
تهران، ميرداماد غربي، پلاك 470
تلفن: 88882991 كد پستي: 1969764499
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.