فرم هاي دكتري
  
 فرم ها
فرم شركت در امتحان جامع جديد
 
فرم موافقت با امتحان جامع دكتري
 
فرم اعلام مشروح امتحان جامع دكتري
 
فرم اعلام نتيجه امتحان جامع دكتري
 
فرم نتيجه عدم قبولي در اولين امتحان جامع دكتري
 
فرم تاييد اصلاحات پيشنهاديه رساله دكتري
 
 درخواست طرح وضعيت در شوراي دانشكده  
 فرم استفاده از فرصت مطالعاتي كوتاه مدت دانشجويان دكتري  
 صورتجلسه ارائه سمينار دكتري  
 فرم تقاضاي انصراف از تحصيل دانشجويان دكتري
فرم برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دكتري 
 فرم تعيين استاد راهنما  
 فرم درخواست حذف اضطراري درس
 
درخواست تكميل مدارك پرونده آموزشي فارغ التحصيلي دكتري
 فرم درخواست صدور كارت المثني  
پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي دكتري
 فرم درخواست مرخصي تحصيلي با احتساب سنوات  
 فرم شماره 8 - فرم گزارش پيشرفت كاردانشجو به استادراهنما  
فرم گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان دكتري بورسيه وزارت علوم  
فرم اخذ تكدرس به صورت ميهمان  
فرم اخذ تكدرس به صورت مهمان (درون دانشگاهي)  
 فرم معرفي درس به صورت مهمان ترمي براي ساير دانشگاه ها  

 
 راهنماي ثبت "درخواست تأييد چكيده و كليد واژه فعاليت " در پيشخوان خدمت  
 روند نماي ثبت چكيده / رساله و كليدواژه در سامانه گلستان  
 فرم درخواست نگارش رساله دكتري به زبان انگليسي

 
 
 
  
تاریخ به روز رسانی:
1397/05/07
تعداد بازدید:
1454
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده رياضي : انتهاي بزرگراه زين الدين شرق - خيابان وفادار شرقي - بلوار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي - پرديس شهيد رضائي نژاد
تلفن : 77125254   دورنگار : 77125291
صندوق پستي: 3381-16765    كد پستي : 83911-16569

 
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.