• 1394/09/10
  • 1394/09/10
  • 1394/09/10
اخبار و اطلاعیه ها
فراخوان شركت در ارشيابي آموزشي نيم سال دوم 96-95
آيين نامه پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي
راهنماي كار با سيستم تكميل و بررسي پايه ساليانه اعضاي هيات علمي رسمي
دستورالعمل رتبه بندي گروه هاي آموزشي - پژوهشي دانشگاه و شاخص هاي رتبه بندي (معيار گروهي)
پرسشنامه رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي ايران - 1393
گزارش ترفيع ساليانه جناب آقاي دكتر علي اصغر جعفري
شاخص هاي رتبه بندي گروه هاي آموزشي دانشگاه (معيارهاي گروهي)
ارزيابي دوره هاي الكترونيكي مستقل از دوره هاي حضوري مي باشد.
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.