اخبار و اطلاعیه ها
فراخوان شركت در ارزشيابي آموزشي نيم سال دوم 98-97
پل ارتباطي جهت ارائه نظرات، انتقادات، پيشنهادات و تقدير از واحدهاي مختلف دانشگاه
آيين نامه ترفيع سالانه و تشويقي اعضاي هيات علمي
راهنماي كار با سامانه تحت وب ارزيابي اساتيد همكار
مقالات پر استناد اعضاي هيات علمي دانشگاه در ISI
پرسشنامه خود ارزيابي اساتيد
پرسشنامه رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي ايران - 1395
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.