• 1394/09/10
  • 1394/09/10
  • 1394/09/10
اخبار و اطلاعیه ها
مقالات پر استناد اعضاي هيات علمي دانشگاه در ISI
پرسشنامه خود ارزيابي اساتيد
پرسشنامه رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي ايران - 1395
فراخوان شركت در ارشيابي آموزشي نيم سال دوم 96-95
آيين نامه پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي
راهنماي كار با سيستم تكميل و بررسي پايه ساليانه اعضاي هيات علمي رسمي
دستورالعمل رتبه بندي گروه هاي آموزشي - پژوهشي دانشگاه و شاخص هاي رتبه بندي (معيار گروهي)
پرسشنامه رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي ايران - 1393
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.