اخبار و اطلاعیه ها
فراخوان شركت در ارزشيابي آموزشي نيم سال دوم 97-96
راهنماي كار با سامانه تحت وب ارزيابي اساتيد همكار
مقالات پر استناد اعضاي هيات علمي دانشگاه در ISI
پرسشنامه خود ارزيابي اساتيد
پرسشنامه رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي ايران - 1395
آيين نامه پرداخت تشويقي به مقالات دانشجويي
راهنماي كار با سيستم تكميل و بررسي پايه ساليانه اعضاي هيات علمي رسمي
دستورالعمل رتبه بندي گروه هاي آموزشي - پژوهشي دانشگاه و شاخص هاي رتبه بندي (معيار گروهي)
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.