دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ شنبه ۹ ارديبهشت
  • 1
  • 2
  • 3
اخبار و اطلاعیه ها
فراخوان شركت در ارزشيابي آموزشي نيمسال اول 94-93 فراخوان شركت در ارزشيابي آموزشي نيمسال اول 94-93
فراخوان شركت در ارزشيابي آموزشي نيمسال اول 94-93
راهنماي كار با سيستم تكميل و بررسي پايه ساليانه اعضاي هيات علمي رسمي راهنماي كار با سيستم تكميل و بررسي پايه ساليانه اعضاي هيات علمي رسمي
راهنماي كار با سيستم تكميل و بررسي پايه ساليانه اعضاي هيات علمي رسمي
دستورالعمل رتبه بندي گروه هاي آموزشي - پژوهشي دانشگاه و شاخص هاي رتبه بندي (معيار گروهي) دستورالعمل رتبه بندي گروه هاي آموزشي - پژوهشي دانشگاه و شاخص هاي رتبه بندي (معيار گروهي)
دستورالعمل رتبه بندي گروه هاي آموزشي - پژوهشي دانشگاه و شاخص هاي رتبه بندي (معيار گروهي)
فراخوان شركت در ارزشيابي آموزشي نيمسال دوم 94-93    فراخوان شركت در ارزشيابي آموزشي نيمسال دوم 94-93
فراخوان شركت در ارزشيابي آموزشي نيمسال دوم 94-93
پرسشنامه رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي ايران - 1393  پرسشنامه رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي ايران - 1393
پرسشنامه رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي ايران - 1393
گزارش ترفيع ساليانه جناب آقاي دكتر علي اصغر جعفري گزارش ترفيع ساليانه  جناب آقاي دكتر علي اصغر جعفري
گزارش ترفيع ساليانه جناب آقاي دكتر علي اصغر جعفري
شاخص هاي رتبه بندي گروه هاي آموزشي دانشگاه (معيارهاي گروهي)  شاخص هاي رتبه بندي گروه هاي آموزشي دانشگاه (معيارهاي گروهي)
شاخص هاي رتبه بندي گروه هاي آموزشي دانشگاه (معيارهاي گروهي)
ارزيابي دوره هاي الكترونيكي مستقل از دوره هاي حضوري مي باشد. ارزيابي دوره هاي الكترونيكي مستقل از دوره هاي حضوري مي باشد.
ارزيابي دوره هاي الكترونيكي مستقل از دوره هاي حضوري مي باشد.
...آرشیو اخبار
سازمان مركزي دانشگاه آدرس : تهران- ميرداماد غربي - پلاك ۴۷۰ - كد پستي : ۱۹۶۹۷۶۴۴۹۹ صندوق پستي: ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵ تلفن: ۳-۸۸۸۸۲۹۹۱
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد