فراخوان شركت در سمينار آموزشي افزايش رويت پذيري و ضريب تاثير تحقيقات و مقالات اساتيد و دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
Educational CONFERENCE
سمينار آموزشي:
افزايش رويت پذيري و ضريب تاثير تحقيقات و مقالات اساتيد و دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
مدرس: دكتر نادر آل ابراهيم
 
دوشنبه 20 آبان  --- ساعت 13 تا 15 --   آمفي تئاتر دانشكده برق و كامپيوتر
* حضور فعال كليه اعضاي محترم هيئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در اين سمينار مي تواند موجب ارتقاء جايگاه بين المللي دانشگاه شود. 
 
تعداد بازدید:
11
تاریخ:
1398/08/11
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.