اولين همايش منطقه اي معماري و شهرسازي
اولين همايش منطقه اي معماري و شهرسازي، 20 مهر 1391 توسط مركز آموزش عالي علمي كاربردي سقز برگزار مي شود. از اهداف برگزاري اين همايش ارائه راهكارهاي مناسبي براي ارتقاء كيفي و هدفمند نمودن معماري و شهرسازي منطقه مي باشد.
تاریخ:
1391/04/04
تعداد بازدید:
427
منبع: