دومين همايش و نمايشگاه سد و تونل ايران
همايش و نمايشگاهي با عنوان سد و تونل، به عنوان دو بخش مهم از صنعت احداث كه مخاطبان مشترك بسياري دارند، براي اولين بار در مهر سال 1389 برگزار شد. اين رويداد كه در ابتداي شكل گيري، ايده اي منسجم و با پشتوانه بالاي تئوريك، ولي نوپا بود، اكنون پس از يك نوبت اجرا و جمع بندي بازخوردهاي كتبي و شفاهي، به ماموريتي مستمر و مهم براي برگزاركنندگان تبديل شده است.
تاریخ:
1391/03/22
تعداد بازدید:
453
منبع: