چهارمين نمايشگاه و همايش بين المللي انرژي هاي تجديد پذير
در حال حاضر دنيا با دو بحران بزرگ در زمينه انرژي روبرو است، يكي آلودگي محيط زيست بر اثر توليد و مصرف انرژي و ديگري پايان‌پذير بودن سوخت‌هاي فسيلي. براي رويارويي با اين دو مشكل، دو راه حل اصلي طي چند دهة گذشته مورد استفاده قرار گرفته است: بهينه سازي در توليد و مصرف انرژي و توجه به منابع تجديدپذير انرژي.
تاریخ:
1391/03/06
تعداد بازدید:
321
منبع: