با نهایت تاسف و تاثر درگذشت جناب آقای مهندس فریبرز وزیری، محقق و پژوهشگر منابع آب و عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر
درگذشت جناب آقای مهندس فریبرز وزیری، محقق و پژوهشگر منابع آب و عضو هیات علمی دانشکده عمران
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت جناب آقای مهندس فریبرز وزیری، محقق و پژوهشگر منابع آب و عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر
پدر یخچال های طبیعی ایران، مهندس، محقق و پژوهشگر منابع آب و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی فریبرز ‏وزیری خاموش از میان ما رفت. بزرگ مردی که بیش از 40 سال از عمر گرانبهای خود را در شناخت و مطالعات منابع آب و یخچال های ‏طبیعی ایران و تربیت دانشجویانی موفق و کارآمد صرف نمود که در گوشه گوشه ی جهان مشغول فعالیت بوده تا بتوانند در نگهداری و ‏شناخت منابع آبی نقش موثری داشته باشند. از ایشان کتابهای ارزشمندی به یادگار مانده است که برخی از آنها از حدود 30 سال پیش ‏بعنوان مرجع در بین دانشجویان و بخصوص مهندسین مشاور در صنعت آب کشور مورد استفاده و استناد قرار گرفته است.‏
روح بزرگش همیشه در تقلای عروج به بلندیها بود. آرامگاه ابدی خود را در پای عَلَم‌کوه انتخاب کرده است، لذا طبق وصیت او در آنجا به ‏خاک سپرده خواهد شد جایی که بیشتر سالهای آخر عمر را در پژوهش یخچالها و سپس برای سکونت سپری کرد.‏
جای امثال وزیری هیچوقت پر نخواهد شد . . .‏
 
تاریخ:
1400/12/04
تعداد بازدید:
544
منبع: