كنفرانس ملي زير ساختهاي حمل و نقل
كنفرانس ملي زير ساختهاي حمل و نقل توسط پژوهشكده حمل و نقل در تاريخ 24 لغايت 25 بهمن ماه سال 1391 در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار مي گردد.
با توجه به اهميت و نقش مطالعات پايه و زيربنايي در حمل و نقل كشور، پژوهشكده حمل و نقل تصميم به برگزاري "اولين كنفرانس ملي زيرساختهاي حمل و نقل" گرفت. محورهاي اصلي كنفرانس بر پايه شيوه‌هاي حمل و نقل جاده­اي، ريلي، هوايي و دريايي بنا نهاده گرديده است. پژوهشكده حمل و نقل، مقدم متخصصين، اساتيد، مسئولين، نويسندگان و صاحب نظران صنعت حمل و نقل را براي همكاري در جهت اهداف كنفرانس ارج مي نهد و اميد است با ارائه پيشنهادهاي سازنده خود پژوهشكده حمل و نقل را در ايفاي نقش خود ياري نمايند.
 
وب سايت:       http://www.tic1.ir
تاریخ:
1391/09/07
تعداد بازدید:
623
منبع: