كارگاه آموزشي موضوعات حرفه اي در مهندسي
كارگاه آموزشي موضوعات حرفه اي در مهندسي
كارگاه آموزشي موضوعات حرفه اي در مهندسي در آمفي تئاتر دانشكده عمران و نقشه برداري دانشگاه صنعتي دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي - ولي عصر - بالاتر از تقاطع ميرداماد برگزار مي شود.
زمان برگزاري: دوشنبه 29/8/91 از ساعت 17:00- 12:45
شركت براي عموم دانشجويان آزاد است. كساني كه تمايل به دريافت گواهي شركت در كارگاه را دارند، مي توانند با مراجعه به انجمن علمي دانشكده عمران ثبت نام نمايند.
تاریخ:
1391/08/27
تعداد بازدید:
700
منبع: