شبیه سازی ترکیبی مجازی
آزمايشگاه پژوهشي شبيه سازي تركيبي
  مقدمه
  پرسنل
  امكانات
  دستگاه ها
  قابليت ها
 مقدمه

پرسنل 
سرپرست : آقاي دكتر رضا كرمي محمدي

امكانات

دستگاه هاقابليت ها


تاریخ به روز رسانی:
1397/11/16
تعداد بازدید:
3435