آزمایشگاه قیر و آسفالت

 

 مقدمه

پرسنل 

امكانات 

قابليت ها

دستگاهها 

 

 

مقدمه

آزمايشگاه قير و آسفالت دانشكده عمران دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي پس از تأسيس گروه

 راه ترابري اين دانشكده در سال 1380  به تجهيزات نوين آزمايشگاهي مجهز شده و زمينه فعاليت بسياري از

 دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد را فراهم نموده است. از اين آزمايشگاه بطور عمده جهت انجام

امور تحقيقاتي دانشگاه، برگزاري دروس آزمايشگاه قير و آسفالت در مقطع كارشناسي، برگزاري آزمايشگاه

قير و آسفالت پيشرفته در مقطع كارشناسي ارشد و انجام امور مربوط به فعاليت هاي تحقيقاتي پايان نامه

دانشجويان كارشناسي ارشد رشته راه و ترابري استفاده مي گردد.

 پرسنل

سرپرست آزمايشگاه : دكتر منصور فخري

 امكانات

 آزمايشگاه قير آسفالت دانشكده عمران در فضايي به مساحت تقريبي 120 مترمربع و مجهز به دستگاهها

  و تجهيزات آزمايشگاهي مدرن و كاربردي مشغول به فعاليت مي باشد. از جمله امكانات  اين  آزمايشگاه

مي توان آزمايش هاي مختلف مارشال، تعيين درصد قير، كشش غير مستقيم ، افت و خيز سنج سبك

و غيره را نام برد. به عنوان يكي از نمونه هاي موفق فعاليت هاي اخير اين آزمايشگاه مي توان به ابداع

 تجهيزات آزمايشگاهي تعيين مشخصات عملكردي مصالح آسفالتي، جهت انجام آزمايشات كشش

 غيرمستقيم ديناميكي و استاتيكي، خزش استاتيكي و ديناميكي محوري و تعيين مدول سختي

نمونه هاي آسفالتي استفاده مي شود، اشاره نمود.

 

قابليت ها

ارزيابي و انجام آزمايشات تعيين مشخصات قير و نيز انجام آزمايش هاي مختلف طرح مخلوط 

 آسفالتي از فعاليتهاي مهم اين آزمايشگاه مي باشد. در اين آزمايشگاه دروس آزمايشگاه قير

 و آسفالت در مقطع كارشناسي و نيز آزمايشگاه قيرو آسفالت پيشرفته درمقطع كارشناسي ارشد

برگزار مي گردد. همچنين دانشجويان كارشناسي ارشد  گرايش راه و ترابري در راستاي ارتقاي

سطح علمي پايان نامه ها به انجام آزمايشات و فعاليت هاي تحقيقاتي در اين آزمايشگاه  مشغول

 مي باشند.  از قابليت هاي اين مجموعه مي توان به موارد زير اشاره نمود:

 ارائه مشاوره در مراحل مختلف پروژه هاي راهسازي:

            - طراحي سازه روسازي راه

            - طراحي مخلوط آسفالتي

- كنترل كيفيت در اجراي روسازي راه و كارخانه آسفالت.

- امور مشاوره در زمينه بهسازي و ترميم راه ها.

 برگزاري دوره هاي آموزشي و كارگاه هاي تخصصي:

            - طراحي مخلوط هاي آسفالتي و كنترل كيفيت.

            - خرابي روسازي راه ها و روش هاي ارزيابي آن.

            - استفاده از مصالح نوين و قير هاي پليمري و امولسيوني

            - سيستم مديريت و نگهداري روسازي راه ها (PMS)

            - آزمايش هاي كاربردي تعيين مشخصات عملكردي روسازي راه ها.

            - ارائه ساير كارگاههاي تخصصي مرتبط با موضوعات صنعت راهسازي و قير و آسفالت.

 راه اندازي سيستم هاي مديريت و نگهداري راه ها در مقياس شهري و امكان سنجي.

 همكاري به عنوان عامل چهارم و يا مديريت طرح و نظارت بر پروژه هاي عمراني.

 

دستگاه ها

 آزمايش مخلوط‌هاي آسفالتي

 

-          آزمايش طرح مخلوط آسفالتي به روش مارشال

-          آزمايش خستگي به روش كشش غيرمستقيم (IDT) و آزمايش خزش

-          آزمايش تعيين درصد قير يا   Extraction

 

 آزمايش مشخصات سطحي رويه آسفالتي

-          آزمايش ارزش صيقلي سنگدانه ها (PSV) - دستگاه APM

-          آزمايش مقاومت در برابر لغزندگي Pendulum) (British  

-          آزمايش سايش لوس آنجلس

-          دستگاه سبك تعيين توان باربري روسازي راه (LWD)

  آزمايش هاي قير

  -      آزمايش كند رواني- ويسكوزيته قير(Viscosity)

-          آزمايش نقطه نرمي (Softening Point)

-          آزمايش درجه نفوذ

-          آزمايش تعيين درجه اشتعال

-          آزمايش تعيين چگالي

-          آزمايش انگمي قير (Ductility of Bitumen)

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/01/21
تعداد بازدید:
32660