آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات

 

 

 

 

 مقدمه  

پرسنل  

امکانات  

قابلیت ها

دستگاهها

 

  مقدمه 

با توجه به اینکه گروه مهندسی آب دانشکده ی عمران یکی از ارکان علمی کشور در زمینه

مهندسی آب می باشد آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات این دانشکده یکی از قدیمی ترین

و منحصر به فردترین آزمایشگاه آب در سطح کشور است که کلیه تجهیزات و دستگاه های تحقیقاتی

 آن از معتبرترین شرکت های اروپایی وارد گردیده است.این آزمایشگاه با تلاش های آقایان دکتر داوود

 احمدیار و مهندس داوود وکیل زاده تشکیل و از مدیریت علمی پژوهشی آقای دکتر حمید شاملو و

 دیگراعضای هیت علمی گروه مهندسی آب برخوردار است.

در حال حاضر این آزمایشگاه آموزش و پژوهش دانشجویان کارشناسی و دوره های تکمیلی دانشکده ی

 عمران خواجه نصیر و تعدادی از دانشگاه های دیگر تهران را بعهده دارد.

 

 

پرسنل

سرپرست آزمایشگاه:  مهندس داود وکیل زاده  

مدرسین :  مهندس داود وکیل زاده –vakilzadeh@kntu.ac.ir اعضای گروه مهندسی آب

تکنسین آزمایشگاه  :   آقای قاسم احمدی

 

  

امکانات

این آزمایشگاه در مساحت تقریبا300m2دارای دستگاه ها و تجهیزات مدرن در

جهت کلیه مباحث مهندسی آب می باشد.تجهیزات این آزمایشگاه در زمینه ی

 مباحث بنیادی مکانیک سیالات ،جریان در مجاری تحت فشار و کانال های روباز

 و دارای فلوم های شیب پذیر و بستر متحرک جهت بررسی پدیده های هیدرولیکی

 در کانال های روباز و سازه های هیدرولیکی می باشد. 

قابلیت ها

بررسی انواع آزمایش ها در مورد انواع جریان در مجاری روباز

بررسی رابطه ی دبی_اشل و ضریب دبی جریان در سرریزها

مشاهده حالات اصلی جریان در سازه های هیدرولیکی

بررسی موج فشاری در لوله،نوسان جریان در تانک فشارگیر و ضربه ی قوج

بررسی انتقال رسوب در مجاری روباز  و آب شستگی اطراف پایه پل ها

مشاهده انواع جریان لایه ای،انتقالی و مغشوش در مجاری تحت فشار

افت فشار ناشی از اصطکاک در طول یک لوله

بررسی تغییرات افت اصطکاک در شبکه ی لوله ها

بررسی خصوصیات توربین ها و ماشین های هیدرولیکی

بررسی رابطه ی برنولی در یک مجرای با مقطع متغیر دایره ای

بررسی روش های مختلف اندازه گیری دبی جریان در لوله ها

بررسی خصوصیات جریان عبوری از یک روزنه ی لبه تیز

اندازه گیری نیروی وارده توسط یک جت آب و رابطه ی مومنتم

مطالعه ی اصول اساسی مکانیک سیالات و خواص سیال ساکن

بررسی الگوی جریان اطراف چشمه و چاه و شبکه های جریان

بررسی جریان پتانسیل در دینامیک سیالات

کشاهده پدیده کاویتاسیون در یک مجرای ونتوری

 

 

دستگاهها  

کانال رو باز

سرریز لبه تیز

کانال با بستر متحرک

تانک فشار گیر و ضربه ی قوچ

انتقال رسوب

رینولدز

افت فشار

شبکه لوله ها

توربین پلتن

برنولی

وسائل اندازه گیری جریان

اوریفیس

ضربه ی جت

استاتیک سیالات

میز مشاهده

هلی شاو

کاویتاسیون

 

 

 

  

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1389/11/04
تعداد بازدید:
29728