آزمایشگاه بتن
مقدمه :

آزمايشگاه تكنولوژي بتن و مصالح ساختماني دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در سال 1358 داير گرديد و از آزمايشگاه هاي قديمي و معتبر كشور در زمينه بتن و مصالح مي باشد. اين آزمايشگاه با دارابودن تجهيزات كامل امكان برگزاري كلاس هاي آزمايشگاه بتن و آزمايشگاه مصالح ساختماني و آشنايي دانشجويان با آزمايش هاي مورد نياز بتن تازه و سخت شده و همچنين مصالح ساختماني مختلف را فراهم مي كند. علاوه بر فعاليت هاي آموزشي اين آزمايشگاه امكان انجام آزمايش هاي مبوط به پايان نامه هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي در زمينه تكنولوژي بتن را فراهم مي سازد.

با توجه به دارا بودن امكانات آزمايشگاهي گسترده و كادر متخصص و مجرب، اين آزمايشگاه در زمينه ارائه خدمات كنترل كيفي بتن، خدمات مشاوره اي، طرح مخلوط بتن و ارزيابي سازه هاي بتني نيز فعال مي باشد.  در ادامه برخي از امكانات و تجهيزات، خدمات فني و مهندسي ارائه شده  و افتخارات كسب شده در مسابقات مختلف  در اين آزمايشگاه معرفي شده است.

پرسنل:

سرپرست آزمايشگاه: دكتر عليرضا باقري

كارشناسان آزمايشگاه:

مهندس كاردان

مهندس زنگانه

تكنسين آزمايشگاه:

آقاي عباس زاده
امكانات:

اين آزمايشگاه امكان انجام آزمايش هاي تعيين خواص بتن تازه نظير ميزان كارآيي، دانسيته و مقدار هواي بتن تازه و تعيين خواص مكانيكي بتن سخت شده نظير مقاومت فشاري، كششي، خمشي و مدول الاستيسيته را دارا مي باشد.

اين آزمايشگاه امكان ارائه خدمات كنترل كيفي بتن نظير نمونه برداري از بتن در حين بتن ريزي در پروژه ها و انجام آزمايش هاي بتن تازه و سخت شده و ارائه گزارش را دارا مي باشد. از ديگر خدمات قابل ارائه توسط آزمايشگاه به صنعت موارد ذيل قابل ذكر است:

انجام طرح مخلوط و تعيين خواص بتن متعارف و بتن هاي ويژه نظير بتن هاي غلتكي، پرمقاومت، خودتراكم، اليافي و ... در آزمايشگاه ميسر است.

ارزيابي نيمه مخرب و غيرمخرب جهت تعيين خواص بتن در سازه ها با بهره گيري تجهيزات مغزه گيري، دستگاه التراسونيك و چكش اشميت برقرار است.

امكان ارزيابي خواص دوام نمونه هاي بتن تحت شرايط محيطي مهاجم نظير محيط هاي كلريدي با آزمايش هايي نظير RCPT و RCMT ، مقاومت الكتريكي بتن، نفوذپذيري و ... و همچنين ارزيابي دوام بتن در سازه ها فراهم مي باشد.

با توجه به تخصص و تجربه پرسنل، اين آزمايشگاه آمادگي انجام پروژه هاي تحقيقاتي مورد نياز بخش هاي مختلغ دولتي و خصوصي در زمينه فناوري بتن را داراي مي باشد. برخي از پروژه هاي تحقيقاتي انجام شده در آزمايشگاه بتن عبارتند از:

"بررسي تاثير استفاده از ميكروسيليس روي خواص مكانيكي بتن هاي غلتكي با خمير سيمان كم تا متوسط"- معاونت پژوهشي، دانشگاه صنعتي خواجه نصير –1378

"بررسي زمينه هاي كاربرد دوده سيليسي در صنايع مختلف جهان" - صنايع فروآلياژ ايران –1383

"فناوري دستيابي به بتن با مقاومت بيش از  4000kg/cm2"_ معاونت پژوهشي، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي- 1384

"تهيه دستورالعمل كاربرد بتن غلتكي در روسازي راه"- وزارت راه و ترابري- 1384

"تدوين پيش نويس دستورالعمل انجام آزمون­هاي كنترل كيفيت و پذيرش بتن در شرايط محيطي مهاجم (در برابر يون كلريد)"-مركز تحقيقات مسكن-1388

"بررسي كاربرد سيمان سه جزئي در ساخت بتن هاي توانمند قابل استفاده در پروژه هاي بندرسازي"- سازمان بنادر و دريانوردي 1391

 دستگاه ها :

دستگاه هاي بارگذاري بتن جهت انجام آزمايش مقاومت فشاري بتن با ظرفيت هاي 120 و 300 تن

دستگاه تعيين مقاومت خمشي بتن

دستگاه هاي تعيين مقاومت كششي و خمشي ملات

اتاق رطوبت

دستگاه مغزه گيري از بتن سخت شده

دستگاه چكش اشميت

دستگاه آلتراسونيك جهت آزمايش تعيين سرعت امواج مافوق صوت در بتن (پانديت)

سري كامل الك ها مطابق استاندارد ايران و ASTM

دستگاه تعيين عمق نفوذ آب در بتن مطابق با استاندارد EN12930

دستگاه تعيين مقاومت بتن در برابر نفوذ تسريع شده يون كلرايد RCPT

دستگاه تعيين جمع شدگي نمونه هاي ملات و بتن

دستگاه تعيين سطح ويژه سيمان

دستگاه تعيين رواني ملات

دستگاه تعيين كارآيي بتن به روش اسلامپ

دستگاه مخلوط كن ملات

دستگاه مخلوط كن بتن

دستگاه هواسنجي بتن

ميز لرزان براي متراكم كردن بتن

دستگاه لس آنجلس

حوضچه هاي عمل آوري بتن

قالب هاي استاندارد نمونه برداري بتن

دستگاه كلاهك گذاري (كپينگ) بتن

وسايل آزمايش SE (هم ارز ماسه)

ترمومتر بتن

تجهيزات تقسيم كننده شن و ماسه

دستگاه ويكات

انواع ترازو

گرم خانه

دستگاه خلاء

 
 
قابليت ها :
اين آزمايشگاه قابليت انجام آزمايش هاي ذيل را دارا مي باشد:

رديف

نام آزمايش

استاندارد

1

آزمايش جرم حجمي سيمان

ASTM C188، 7148 ايران

2

آزمايش سطح ويژه سيمان

ASTM C204، 390 ايران

3

آزمايش غلظت نرمال سيمان

ASTM C187، 11895 ايران

4

آزمايش زمان گيرش سيمان

ASTM C191، 392 ايران

5

آزمايش سلامت سيمان

ASTM C151

6

آزمايش گيرش كاذب سيمان

ASTM C451

7

ساخت و تعيين مقاومت خمشي و فشاري  ملات استاندارد سيمان

ASTM C109، 393 ايران

8

آزمايش تعيين جمع شدگي ملات و بتن

ASTM C157

9

تعيين انديس پوزولاني مواد مكمل سيماني مانند ميكروسيليس، پوزولان طبيعي و خاكستربادي

ASTM C1240، ASTM C311،

ASTM C989

10

تعيين درصد ذرات ريزتر از الك شماره 200 مصالح سنگي

ASTM C117، 446 ايران

11

تعيين دانه بندي ريزدانه

ASTM C136، 4977 ايران

12

تعيين دانه بندي درشت دانه

ASTM C136، 4977 ايران

13

آزمايش SE (هم ارز ماسه)

1685 ايران، ASTM D2419

14

تعيين جرم حجمي و جذب آب درشت دانه

ASTM C127، 4982 ايران

15

تعيين جرم حجمي و جذب آب ريز دانه

4980 ايران، ASTM C128

16

تعيين درصد دانه هاي سوزني و پولكي درشت دانه

BS 812

17

تعيين جرم حجمي انبوهي مصالح سنگي ريزدانه يا درشت دانه

4981 ايران، ASTM C29

18

تعيين مقاومت فشاري آزمونه مكعبي 15*15 بتن

3206 ايران

19

تعيين مقاومت فشاري آزمونه استوانه 15*30 بتن

6048 ايران، ASTM C39

20

تعيين مقاومت كششي برزيلي آزمونه

6047 ايران، ASTM C496

21

تعيين مقاومت خمشي آزمونه منشوري بتن

ASTM C78، 490 ايران

22

ساخت مخلوط بتن

581 ايران، ASTM C192

23

طرح اختلاط انواع بتن مانند بتن مقاومت بالا، بتن غلتكي، بتن خودتراكم

روش ملي طرح مخلوط ايران، روش ACI

24

تعيين زمان گيرش بتن تازه

ASTM C403

25

تعيين جرم حجمي بتن تازه

ASTM C138، 6-3203 ايران

26

تعيين درصد هواي بتن تازه

ASTM C231

27

تعيين اسلامپ بتن تازه

2-3203 ايران

ASTM C143

28

تعيين عمق نفوذ آب

BS EN 12390-8

29

جذب آب نيم ساعته بتن

BS 1881- 122

30

تعيين ضريب نفوذپذيري بتن در برابر آب

CRD C48، USBR4913

31

تعيين نفوذپذيري بتن در برابر يون كلريد به روش RCPT

ASTM C 1202

32

تعيين ضريب انتشار يون كلرايد در بتن به روش هاي مستغرق سازي و تسريع شده

ATM C1556، NT Build 492

33

آزمون هدايت الكتريكي

ASTM C 1760

34

تعيين pH فوق روانساز و روانساز

ASTM C494، 2930 ايران

35

تعيين مقدار مواد خشك افزودني شيميايي مايع

ASTM C494

36

تعيين جرم حجمي افزودني شيميايي مايع

2930 ايران

37

تعيين مقدار مواد خشك افزودني شيميايي مايع

2930 ايران

38

مدول الاستيسيته بتن

ASTM C469

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/05
تعداد بازدید:
13817