آزمایشگاه مقاومت مصالح

 

    

                                                                                                      مقدمه    

پرسنل  

امكانات  

قابليت ها   

دستگاهها  

  

  مقدمه 

اين آزمايشگاه همزمان با تاسيس دانشكده مهندسي عمران ايجاد گرديده و مديريت علمي آن عضو محترم

 هيات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي جناب آقاي  دكتر سيداميرالدين صدرنژاد مي باشد.

 

پرسنل

 

سرپرست آزمايشگاه : مهندس خليفه لو


 

امكانات

   

 

 

آزمايشگاه مقاومت مصالح  درحال حاضر يك واحد براي دانشجويان كارشناسي  ارائه مي شود ولي قابليت

 

 ارائه آزمايشات مختلف ديگر را براي دانشجويان كارشناسي ارشد و سازه د نيز دارا  مي باش  مهندسي

 پيشنياز آزمايشگاه مقاومت مصالح دروس استاتيك و  مقاومت مصالح  مي باشد ولي براي درك مطالب

اين آزمايش به دانشجويان توصيه مي شودابتدا با اخذدرس مقاومتر پيش نياز و درس  اختياري  1 بطو

مقاومت 2 در بالا بردن توان تحليلي خود در اين آزمايشگاه شركت نمايند

قابليت ها

تست انواع مصالح فلزي ساختمان براي شناخت رفتار مواد در با استفاده از فشار- كشش -خمش –

 خستگيپيچش – تنش كمانش و غيره و برخي آزمايشات در حالت ارتجاعي و برخي تا مرحله

شكست ادامه مي يابد  لازم به  ذكر است اغلب آزمايشات در اندازه هاي  مدلينگ است.

 

 

دستگاهها  

وسايل سنجش و اندازه گيري:

وسايل اندازه گيري و سنجش نيز به شرح جدول ذيل مي باشد:

 

كمانش ستون

نام دستگاه : كمانش ستون

 

اطلاعات فني :

قابليت انجام آزمايش‌هاي عملي درباره كمانش تير‌ها و بررسي مسايل مربوطه

نشان‌دادن روش‌هاي عملي اندازه‌گيري جابجايي و نيرو

قابل اتصال به كامپيوتر از طريق سيستم داده‌برداري الكترونيكي

كم‌حجم، دقيق و مقاوم

نرم افزار ويژه تحت ويندوز xp با نصب سريع و آسان

اجزاء دستگاه :

اعمال نيروي فشاري , مكانيزم تنظيم طول , شاسي دستگاه با پايه‌هاي

لاستيكي ,سنسور جابجايي , مكانيزم اعمال نيروي برشي، نمونه, نيروسنج

آزمايش هاي قابل انجام :

تحقيق نظريه اولر(Euler) درباره كمانش

تحقيق تاثير نوع تكيه‌گاه در كمانش

تحقيق تاثير نيروي برشي در كمانش

تحقيق تاثير جنس، طول و سطح مقطع نمونه در نيروي بحراني

طول نمونه : حداكثر mm700

نيروي فشاري : حداكثر N2000 , نيروي برشي : حداكثر N20

مقدار كمانش : حداكثر mm10

كورس مكانيزم اعمال نيروي فشاري : mm10

ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : mm 1150 ×450 × 620 وزن : حدوداًKg 63

توضيحات :

تمام قطعاتي كه تحت فشار قرار دارند در معرض خطر كمانش هستند. بنابراين زمينه‌هاي

عملي فراواني براي اين دستگاه وجود دارد. دستگاه از يك شاسي فلزي، ستون‌هاي راهنما

و مكانيزم اعمال نيروي فشاري تشكيل شده است. براي انجام آزمايش، نمونه بين دو فك قرار

 مي‌گيرد و توسط مكانيزم اعمال نيروي فشاري تا رسيدن به بار بحراني فشرده مي‌شود. نيروي

 وارده و مقدار كمانش با استفاده از تغيير در هر لحظه آزمايش توسط نيروسنج و سنسور اندازه‌گيري

 مي‌شود. همچنين توسط يك مكانيزم ديگر، نيروي برشي نيز به نمونه اعمال مي‌شود. دستگاه

 داراي فك‌هاي مختلف جهت انجام آزمايش به سه روش دو سر گيردار ، دو سر مفصل ويك سرگير

دارويك سرمفصل است. اين دستگـاه قابل اتصـال به كامپيوتـر است. بدين منظور سنسورهاي الكترونيكي

نيرو و جابحايي روي دستگاه نصب شده و از طريق سيستم داده‌برداري الكترونيكي DA-EDAS01 اطلاعات

مربوط به نيروي وارده و مقدار كمانش به كامپيوتر انتقال مي‌يابد.

 

 

 

پل قوسي

نام دستگاه : پل قوسي

 

اطلاعات فني :

بررسي استاتيكي پل قوسي تحت بارگذاري

تغيير شكل پل قوسي تحت بارگذاري

تعيين عكس العمل تكيه گاهي پل

وزنه هاي بارگذاري : Kg 2 , 1 و 0٫5

پل قوسي با مشخصات زير :

گيجها با گستره اندازه گيري mm 10……0

دقت : mm 0.01

آزمايش هاي قابل انجام :

اصول مكانيكي پل قوسي

تفاوت بين پلهاي معين استاتيكي و پلهاي نامعين استاتيكي تحت بارگذاري

محاسبه عكس العمل هاي تكيه گاهي

تاثير نقاط بارگذاري يا توزيع بارگذاري روي نيروهاي عكس العمل و خيز پل قوسي

ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : mm1200×680 ×1750 وزن : حدوداًKg 23

توضيحات :

پل هاي قوسي ساختارهاي محبوبي در مهندسي مي باشندكه مي توانند به عنوان پل و تير

خميده مورد استفاده قرار گيرند. معمولا اين پل ها , نامعين استاتيكي هستند. در پل هاي قوسي

غالبا نيروهاي عمودي , ممان هاي خمشي و نيروهاي برشي وجود ندارند.

اين پل داراي توزيع بار غيريكنواخت مي باشد كه دو انتهاي آن بر روي تكيه گاههايي قرار دارند كه

 يكي از اين تكيه گاهها غلتكي و ديگري ثابت است. ساعتهاي اندازه گيري , خيز عمودي و افقي

پل قوسي را تحت بارگذاري نشان مي دهد. تا هنگاميكه در يك انتهاي تير , تكيه گاه غلتكي وجود

 دارد, پل معين استاتيكي است و هنگامي كه تكيه گاه غلتكي تبديل به تكيه گاه ثابت شود , پل

 نامعين استاتيكي مي شود.

 

 

 

 

مركز برش و خمش نامتقارن

نام دستگاه : مركز برش و خمش نامتقارن

 

اطلاعات فني :

امكان تحقيق روابط خمش نامتقارن در يك تير يك سر گيرداربامقطع نبشي

به دست آوردن موقعيت مركز برش يك مقطع ناوداني

كم‌حجم، دقيق و مقاوم

طول نمونه : mm500

كورس و دقت ساعت : mm10- mm0.01

آزمايش هاي قابل انجام :

تحقيق روابط خمش نامتقارن

اندازه‌گيري جابجايي افقي و عمودي در اثر بار اعمالي در زواياي مختلف

استفاده از دايره مور براي تعيين خمش تير

تعيين موقعيت مركز برش يك مقطع ناوداني

ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : mm800×200 ×400 وزن : حدوداًKg 20

توضيحات :

به كمك دستگاه مركز برش و خمش نامتقارن مي‌توان روابط خمش نامتقارن در تيرهاي يك سر گيردار

 با مقاطع نبشي و ناوداني را بررسي كرد و موقعيت مركز برش را در مقطع ناوداني بدست آورد. عملكرد

ساده و ساختار مقاوم دستگاه براي آموزش‌هاي دانشجويي مناسب است.

دستگاه داراي يك شاسي محكم و تثبيت شده است كه ساير اجزاء دستگاه روي آن قرار مي‌گيرد. تيرهاي

 آزمايشي از يك انتها توسط يك تكيه‌گاه گيردار روي شاسي دستگاه ثابت مي‌شوند و انتهاي آزاد آن توسط

 وزنه‌، بارگذاري مي‌شود. به كمك دو ساعت اندازه‌گيري، ميزان خمش تيرها در دو جهت عمودي و افقي

 اندازه‌گيري مي‌شود.

تكيه‌گاه گيردار طوري طراحي شده است كه نمونه را بتوان در زواياي مختلف تحت بار قرار داد. همچنين

 بارگذاري خارج از مركز براي اعمال بار پيچشي و خمشي به صورت تركيبي نيز امكان‌پذير است.

 

  

 

 

خيز تيرهاي خميده

نام دستگاه : خيز تيرهاي خميده

 

اطلاعات فني :

تغيير شكل الاستيك تيرهاي خميده

تيرهاي دايره اي, نيم دايره اي , ربع دايره

تيرهاي خميده :

گيج هاي اندازه گيري :

گستره اندازه گيري : mm10….0 با دقت mm0.1

وزن ها : gr200 , gr500 , Kg 1

آزمايش هاي قابل انجام :

رفتار خمش يك تير خميده به صورت دايره , نيم دايره و ربع دايره

كاربرد اصل نيروهاي عمودي براي محاسبه تغيير شكل

مقايسه خيزهاي افقي و عمودي در حالت عملي با فرمول هاي تئوري

ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : mm650×300 ×400 وزن : حدوداًKg 21

 

توضيحات :

دستگاه متشكل از يك قوس و محور منحني شكل است كه داراي 2 تكيه گاه ثابت مي باشد.

دستگاه شامل 3 تير مختلف به شكل هاي دايره اي , نيم دايره اي و ربع دايره هستند كه بر تكيه

گاههاي معين استاتيكي قرار دارند. تير مورد نظر توسط وزنه هاي مختلف بارگذاري شده است.

گيج هاي افقي و عمودي تعبيه شده , خيزهاي افقي و عمودي را اندازه گيري مي كنند. هر سه تير

 داراي سطح مقطع يكسان مي باشند.

 

 

 

خزش

نام دستگاه : خزش

 

 

اطلاعات فني :

مشاهده پديده خزش

آزمايش مي تواند در دماي اتاق نيز انجام شود.

جنس نمونه ها از سرب و پلاستيك

گستره تنش كششي : 25..5

كورس گيج تغييرطول : mm10

دقت اندازه گيري با گستره : mm 0.01

آزمايش هاي قابل انجام :

مشاهده پديده خزش بر روي يك نمونه سربي

مشاهده پديده خزش بر روي يك نمونه پلاستيكي

ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : mm510×350 ×700 وزن : حدوداًKg 23

 

توضيحات :

فازهاي مختلف خزش را بر روي نمودار تغيير مكان زمان در طي زمان معقولي مي توان مشاهده كرد.

 براي مشاهده پديده خزش در دماي اتاق از نمونه هاي پلاستيكي و سربي استفاده مي شود.

دستگاه آزمايش داراي كفه بارگذاري است كه مي توان وزنه هاي مختلفي روي آن قرار داد. يك ساعت

 اندازه گيري , براي مشاهده تغيير شكل روي دستگاه قرار دارد.  

 

 

 

خمش قابها

نام دستگاه : خمش قابها

 

اطلاعات فني :

قابليت انجام آزمايش‌هاي عملي درباره خمش الاستيك قاب‌ها

امكان نصب قاب‌هاي با اشكال مختلف

اندازه‌گيري جابجايي و خيز قاب با استفاده از گيج مكانيكي

كورس گيج تغييرطول: mm10

دقت گيج تغييرطول: mm0.01

آزمايش هاي قابل انجام :

تحقيق رابطه بين بار وارده و تغيير شكل قاب

تحقيق اصل جمع آثار و روش كار مجازي

بررسي عكس‌العمل تكيه‌گاهي و خيز در قاب

ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : mm1000×400 ×800 وزن : حدوداًKg 25

 

توضيحات :

دستگاه خمش قاب‌ها ، امكان بررسي خمش الاستيك در انواع مختلف قاب‌ها را فراهم مي‌آورد.

 دستگاه شامل يك شاسي فلزي است كه قاب‌ها، تكيه‌گاه‌ها، نگهدارنده‌ها و ساير اجزاء روي آن

 به صورت‌هاي مختلف قابل نصب است.

اين دستگاه روش مستقيمي را براي اندازه‌گيري بار محوري افقي در تكيه‌گاه قاب تحت شرايط بارگذاري

 مختلف ارائه مي‌دهد. يك طرف قاب به تكيه‌گاه مفصلي و طرف ديگر آن به تكيه گاه غلطكي متصل است

كه روي يك سطح صاف آزادانه حركت مي‌كند. براي بارگذاري در نقاط مختلف كفه‌هاي بارگذاري تعبيه

 شده است كه با قراردادن وزنه روي آنها مقدار بار مورد نظر اعمال مي‌شود. همچنين از گيج‌هاي مكانيكي

 براي اندازه‌گيري جابجايي تكيه‌گاه غلطكي و خيز قاب در نقاط مختلف استفاده مي‌شود.

 

 

پل معلق

نام دستگاه :پل معلق

اطلاعات فني :

قابليت انجام آزمايش‌هاي عملي درباره پل معلق

اندازه‌گيري نيروهاي تكيه‌گاهي با نيروسنج الكترونيكي

نمايش‌دهنده ديجيتالي نيرو

اندازه‌گيري خيز صفحه پل با استفاده از گيج مكانيكي

ظرفيت نيروسنج‌ها : N300

دقت اندازه‌گيري نيرو : N0.1

كورس گيج تغيير طول مكانيكي: mm10

دقت گيج تغيير طول مكانيكي: mm0.01

آزمايش هاي قابل انجام :

بررسي تأثير متقابل بين كابلها، صفحه پل، ميله‌هاي نگهدارنده پل و تكيه‌گاهها

بررسي توزيع نيرو و رفتار پل معلق در شرايط بار نقطه‌اي، گسترده و متحرك

بدست آوردن نيروي كشش كابل و رسم نمودارهاي خط تاثير عكس‌العملهاي تكيه‌گاهي

ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : mm1200×680 ×1750 وزن : حدوداًKg 45

توضيحات :

دستگاه پل معلق، امكان شبيه‌سازي و بررسي رفتار يك پل معلق(كابلي) واقعي را فراهم مي‌آورد.

دستگاه شامل يك شاسي فلزي است كه سازه پل روي آن نصب شده است. سازه پل شامل صفحه

پل و ميله‌هاي حامل مي‌باشد كه طرفين صفحه را به دو كابل‌ نگهدارنده پل متصل مي‌كند. در دو طرف

 پل قرقره‌هايي وجود دارد كه نيروي وزنه‌هاي بارگذاري را به كابل‌ها منتقل مي‌كند و سازه را معلق نگه

 مي‌دارد. مقدار نيروي كشش كابل‌ها در شرايط مختلف از روي مقدار وزنه‌ها قابل محاسبه است.

همچنين مقدار خيز صفحه پل توسط يك گيج تغيير طول مكانيكي اندازه‌گيري مي‌شود.

 

 

 

خرپا

نام دستگاه : خرپا

 

اطلاعات فني :

قابليت انجام آزمايش‌هاي عملي درباره سازه‌ها

سيستم اعمال نيروي هيدروليكي

اندازه‌گيري كرنش تمام عضوها با كرنش‌سنج (استرين‌گيج)

نمايش‌دهنده ديجيتالي كرنش

نرم افزار ويژه تحت ويندوز xp با نصب سريع و آسان

حداكثر نيروي بارگذاري: KN2 , حداكثر محدوده جابجايي: mm10

آزمايش هاي قابل انجام :

بررسي قوانين اساسي استاتيك در سازه‌ها

مطالعه تنش، كرنش، نيرو و خمش در سازه‌ها

بررسي روش انرژي در اندازه گيري خيز خرپا

ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : mm1000×300 ×800 وزن : حدوداًKg 35

توضيحات :

خرپا يكي از سازه‌هاي اصلي مهندسي است كه بخصوص در طراحي پلها و ساختمانها مورد استفاده

قرار مي‌گيرد بنابراين زمينه‌هاي عملي فراواني براي اين دستگاه وجود دارد. دستگاه خرپا امكان بررسي

 توزيع نيروها در يك سازه خرپاي دوبعدي را فراهم مي‌آورد.

تمام كرنش سنجها از طريق يك باكس سلكتور به نمايش‌دهنده ديجيتالي كرنش متصل مي‌شود.

همچنين مقدار جابجايي سازه در نقطه اعمال بار توسط يك گيج مكانيكي اندازه‌گيري مي‌شود.

همچنين دستگاه قابليت اتصال به كامپيوتر را دارا مي باشد و مي توان اطلاعات را ذخيره كرد و از آنها پرينت تهيه كرد.

 

  

 

 

آزمايش تيرها

نام دستگاه : آزمايش تيرها

 

اطلاعات فني :

ابعاد تير : mm4×20 ×100

كورس و دقت گيج مكانيكي: mm12- mm0.01

ظرفيت نيروسنج الكترونيكي : N200

دقت اندازه‌گيري نيرو: N0.1

اندازه‌گيري خيز تير با گيج مكانيكي و نيروي عكس‌العمل تكيه‌گاهي با سنسور الكتريكي نيرو

امكان انجام محدوده وسيعي از آزمايش‌هاي مربوط به تيرها

آرايش‌هاي مختلف با تكيه‌گاه‌هاي گيردار، ساده و كفه‌هاي بارگذاري

آزمايش هاي قابل انجام :

بررسي معادلات منحني الاستيك تير و ترسيم آن در شرايط تكيه‌گاهي مختلف و تحت بارهاي متغير

تعيين استحكام خمشي و مدول الاستيسيته براي مقاطع و مواد مختلف

به‌ دست آوردن شعاع انحناي تير تحت خمش خالص

تحقيق قانون ماكسول- بتي

تحقيق روابط تعادل استاتيكي با بررسي عكس‌العمل‌هاي تكيه گاهي

ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : mm1500×300 ×500 وزن : حدوداًKg 40

توضيحات :

به كمك دستگاه آزمايش تيرها مي‌توان محدوده وسيعي از آزمايش‌هاي مربوط به مبحث خمش تيرها

 را انجام داد. در طراحي دستگاه توجه خاصي به انعطاف‌پذيري براي انجام آزمايشات مختلف و سهولت

استفاده از آن صورت گرفته است.

يك تكيه‌گاه گيردار و دو تكيه‌گاه ساده براي برقراري شرايط مختلف جهت آزمايش تير وجود دارد.

همچنين سه كفه بارگذاري امكان بارگذاري در نقاط مختلف تير را فراهم مي‌آورد. تير‌هايي از سه جنس

آهن، برنج و آلومينيم براي آزمايش عرضه مي‌شود.

براي اندازه‌گيري خيز تير در نقاط مختلف از 3 گيج مكانيكي استفاده مي‌شود. همچنين نيروهاي

 عكس‌العمل‌هاي تكيه‌گاهي به كمك دو سنسور الكتريكي نيرو كه در دو تكيه‌گاه ساده تعبيه شده است

 ، اندازه‌گيري و توسط نمايش‌دهنده ديجيتالي نيرو نمايش داده مي‌شود.

 

 

 

 

تست خستگي

نام دستگاه : تست خستگي

 

اطلاعات فني :

نشان‌دادن پديده خستگي در قطعات فلزي

طراحي دقيق و بدون لرزش

اندازه‌گيري تعداد سيكل با سنسور القايي

توقف اتوماتيك دستگاه بعد از شكست نمونه

آزمايش هاي قابل انجام :

بررسي استحكام خستگي قطعات تحت بار خمشي متناوب

ترسيم نمودار S-N و مقايسه خستگي در نمونه‌هاي با جنس‌هاي مختلف

ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : mm620×320 ×500 وزن : حدوداًKg 25

 

 

توضيحات :

آشنايي با پديده خستگي و بررسي آن از اهميت خاصي برخوردار است چرا كه قطعات زيادي در ماشين‌آلات

و سازه‌هاي مختلف استفاده مي‌شود كه تحت بارگذاري متغير قرار دارند. بنابراين زمينه‌هاي عملي فراواني

براي اين دستگاه وجود دارد. دستگاه تست خستگي براي انجام آزمايش كلاسيك خستگي دوراني Wohler

ساخته شده ‌است.

دستگاه از يك موتور الكتريكي، ياتاقان‌بندي براي اتصال محور موتور به نمونه و يك مكانيزم اعمال بار تشكيل

مي‌شود. نمونه آزمايشي توسط موتور الكتريكي به چرخش در مي‌آيد و همزمان تحت بار قرار مي‌گيرد.

بدين ترتيب يك بار خمشي متناوب به نمونه استوانه‌اي اعمال مي‌شود. نمونه‌هايي از سه جنس آهن،

 برنج و آلومينيم براي آزمايش عرضه مي‌شود. اعمال بار با قرار دادن وزنه روي كفه بارگذاري انجام مي‌شود.

تعداد دور و همچنين سرعت دوران نمونه با يك سنسور اندازه‌گيري و روي نمايشگر ديجيتال نشان داده مي‌شود.

با طراحي دقيق دستگاه، ميزان لرزش تا حد امكان كاهش يافته است تا اثري بر روي آزمايش نداشته باشد.

همچنين براي ايمني بيشتر قسمت‌هاي متحرك دستگاه با يك حفاظ شفاف پوشانده شده است.

 

 

 

 

 

پيچش پلاستيك

نام دستگاه : پيچش پلاستيك

 

اطلاعات فني :

دقت اندازه‌گيري زاويه: ° 0٫1

دقت اندازه‌گيري گشتاور: N.m0.01

گشتاور بيشينه: N.m30

بررسي كامل پيچش مقاطع گرد در ناحيه الاستيك و پلاستيك

اندازه‌گيري گشتاور پيچشي با گشتاور‌سنج الكترونيكي

اندازه‌گيري زاويه پيچش با زاويه‌سنج ديجيتالي

عملكرد ساده، اندازه‌گيري دقيق و تطابق نتايج عملي با تئوري

نرم افزار ويژه تحت ويندوز xp با نصب سريع و آسان

آزمايش هاي قابل انجام :

بررسي روابط پيچش ميله استوانه‌اي در حد الاستيك

بررسي رفتار مواد تحت تغييرشكل پلاستيك و پديده سخت‌كاري

محاسبه ضريب سختي، تنش برشي ناشي از پيچش و زاويه پيچشي در يك ميله

محاسبه مدول برشي آلومينيوم، فولاد و برنج

ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : mm800×400 ×300 وزن : حدوداًKg 40

توضيحات :

عضوهاي تحت پيچش در بسياري از كاربردهاي مهندسي مشاهده مي‌شوند. بنابراين زمينه‌هاي عملي

 فراواني براي اين دستگاه وجود دارد. دستگاه تست پيچش پلاستيك امكان انجام آزمايش‌هاي عملي درباره

 پيچش مقاطع گرد در ناحيه الاستيك و پلاستيك را فراهم مي‌آورد.

نمونه آزمايش به صورت ميله‌اي استوانه‌اي شكل با قطر معين از ماده مورد نظر تهيه شده و بين فك‌هاي

دستگاه قرار مي‌گيرد. براي قرار دادن نمونه‌هاي با طول‌هاي مختلف، يكي از فك‌هاي دستگاه به كمك يك

 مكانيزم لغزشي روي شاسي جابجا مي‌شود. نمونه‌هايي از سه جنس آهن، برنج و آلومينيم براي آزمايش

 عرضه مي‌شود. گشتاور پيچشي با استفاده از گشتاور‌سنج الكترونيكي و زاويه پيچش با استفاده از زاويه‌سنج

 ديجيتالي اندازه‌گيري و روي يك نمايشگر ديجيتال نشان داده مي‌شود. همچنين با استفاده از كابل رابط كه به

صورت جداگانه عرضه مي‌شود، نتايج آزمايش پيچش را مي‌توان به صورت همزمان جهت ثبت و ذخيره و ترسيم

 منحني گشتاورـ زاويه توسط نرم‌افزار ويژه، به كامپيوتر انتقال داد.

 

 

 

پيچش الاستيك

نام دستگاه : پيچش الاستيك

 

اطلاعات فني :

اندازه‌گيري زاويه پيچش با زاويه‌سنج ديجيتالي

عملكرد ساده و اندازه‌گيري دقيق

تطابق نتايج عملي با تئوري

طول نمونه: حداكثر mm500

قطر نمونه: حداكثر mm8

دقت اندازه‌گيري زاويه: ° 0٫1

بررسي كامل مسايل مربوط به پيچش مقاطع گرد در ناحيه الاستيك

آزمايش هاي قابل انجام :

بررسي روابط پيچش در ميله استوانه‌اي توپر و توخالي

محاسبه تنش برشي ناشي از پيچش و زاويه پيچشي در يك ميله

محاسبه مدول برشي آلومينيوم، فولاد و برنج

ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : mm800×400 ×250 وزن : حدوداًKg 10

توضيحات :

عضوهاي تحت پيچش در بسياري از كاربردهاي مهندسي مشاهده مي‌شوند. بنابراين زمينه‌هاي

 عملي فراواني براي اين دستگاه وجود دارد. دستگاه تست پيچش الاستيك امكان انجام آزمايش‌هاي

 عملي درباره پيچش مقاطع گرد در ناحيه الاستيك را فراهم مي‌آورد.

دستگاه شامل يك شاسي فلزي است كه دو فك ثابت و متحرك روي آن نصب شده است.

 براي بستن نمونه‌هاي آزمايشي كه به صورت ميله‌هاي استوانه‌اي مي‌باشد، فك ثابت به يك ديسك

 متصل شده است كه مي‌تواند در راستاي محور با يك زاويه محدود شده بچرخد. نيروي پيچشي با قرار

 دادن وزنه روي كفه بارگذاري به نمونه اعمال مي‌شود. نمونه‌هايي از سه جنس آهن، برنج و آلومينيم

 براي آزمايش عرضه مي‌شود. زاويه پيچش نمونه با استفاده از يك زاويه‌سنج ديجيتالي كه به نمايشگر

 ديجيتال متصل مي‌شود اندازه‌گيري مي‌شود.  

 

 

 

 

ضربه شارپي

نام دستگاه : ضربه شارپي

 

 

اطلاعات فني :

قابليت انجام آزمايش ضربه مطابق استاندارد ASTM با دقت بالا

عملكرد ساده، اندازه‌گيري دقيق

تطابق نتايج عملي با تئوري

قفل كن مغناطيسي بدون اصطكاك

حلقه محافظ جهت ايمني كاربر

نرم افزار ويژه تحت ويندوز xp با نصب سريع و آسان

آزمايش هاي قابل انجام :

تعيين انرژي ضربه يك تير شكاف دار

تعيين استحكام ضربه يك تير شكاف دار

ارزيابي خصوصيات سطح مقطع شكست

بررسي تاثير عوامل مختلف مانند دما و عمليات حرارتي در رفتار شكست

ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : mm1000×300 ×1100 وزن : حدوداًKg 40

توضيحات :

دستگاه تست ضربه شارپي با ظرفيتهاي مختلف جهت مقاصد آموزشي ساخته شده است.

 عملكرد ساده و ساختار مقاوم دستگاه براي آموزش‌هاي دانشجويي مناسب است كه براي

 انجام آزمايش ضربه بر روي يك تير شكاف‌دار به كار مي‌رود. بدين ترتيب رفتار شكست و

 انرژي شكست نمونه‌هاي با جنس‌هاي مختلف و تغييرات آن با عوامل مختلف مانند دما،

 عمليات حرارتي و را مي‌توان ارزيابي و تحقيق كرد.

طراحي دستگاه براي انجام آزمايش بر اساس استاندارد ASTM انجام شده است و از روش‌هاي

 خاصي به منظور بالا بردن دقت آزمايش استفاده شده است.

دستگاه داراي يك شاسي محكم و تثبيت شده است كه ساير اجزاي دستگاه روي آن قرار مي‌گيرد.

 پاندول دستگاه شامل يك ميله و چكش متصل به آن است و به طور دقيق بالانس شده است.

براي انجام آزمايش، نمونه آزمايشي درون نگهدارنده قرار مي‌گيرد و سپس چكش با چرخاندن قفل‌كن

 مغناطيس آزاد شده ، به نمونه ضربه زده و پس از شكستن نمونه در طرف مقابل تا ارتفاع مشخصي

 بالا مي‌رود. زاويه اوليه و نهايي توسط نرم افزار ضربه در مانيتور كامپيوتر نمايش داده مي شود.

 همچنين نرم افزار قادر به محاسبه انرژي اصطكاك , انرژي شكست , انرژي اوليه و انرژي ثانويه مي باشد.

 به منظور ايمني بيشتر يك حلقه محافظ دور تا دور دستگاه را فرا گرفته است.  

 

 

تماس:
آدرس: تهران، خيابان وليعصر، تقاطع ميرداماد، روبروي ساختمان اسكان،
 شماره 1346، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي،
كدپستي:19697
تلفن: 88779623                               
ايميل:mechanical_civil_lab@kntu.ac.ir
فاكس: 88779476

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1394/09/24
تعداد بازدید:
121260