«خبرنامه الکترونیکی نصیر» منتشر شد
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی شماره 76 از «خبرنامه الکترونیکی نصیر» را منتشر کرد.
روابط عمومی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی شماره 76 از «خبرنامه الکترونیکی نصیر» را منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی، شماره 76 از «خبرنامه الکترونیکی نصیر» منتشر شد. گزیده ای از اخبار با اهمیت دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در بهمن و اسفند ماه در این شماره درج گردیده است.
دانلود خبرنامه
تاریخ:
1399/12/25
تعداد بازدید:
1067
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.