همكاران

 
 

 

همكاران موزه

 

عكس

سمت

نام و نام خانوادگي

 

 

 
 
 
مؤسس موزه

 

 
 
 
مهندس سيد حسن ابوتراب


 

 
مؤسس موزه

 

 
مهندس حسين دلربايي
 
 

 

 
 
 
رئيس موزه
 


 
 
دكتركريم عباس زاده
 
 

 


 
 
مدير موزه

 

 
 
دكتر هادي علي اكبريان
 
 

 

همكاران موزه

 

عكس

سمت

نام و نام خانوادگي

 

كارشناس

مهندس فرزانه زريوار

 

كارشناس

مهندس مؤيد كاظمي

 

 كارشناس

مهندس قاسمي

 

 

 

 
 

 

همكاران موزه

 

عكس

سمت

نام و نام خانوادگي

 

 

 
 
هميار موزه

 

 
 
دكتر محمد صادق ابريشميان

 

 

 
 
هميار موزه
 
 

 

 
 
دكتر كمال محامدپور

 

 

 
 
هميار موزه


 
 
دكتر نصرت الله گرانپايه

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/20
تعداد بازدید:
1681
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.