مقررات انضباطي
 

همراه داشتن كارت دانشجويي الزامي است.
در هنگام ورود به مركز فناوري اطلاعات و در مدت زمان حضور در مركز رعايت سكوت الزامي است.
كد كاربري هر كاربر مختص به خودش است و به هيچ وجه نبايد در اختيار ديگران قرار گيرد.
خوردن و آشاميدن در مركز ممنوع است.
 
استفاده از بازي هاي رايانه اي به هر صورت در مركز ممنوع است.
جابجايي هرگونه اثاثيه و تجهيزات (صندلي، كي برد، ماوس و ...) بدون اجازه پرسنل مركز ممنوع است.
پخش صوت از ايستگاه هاي كاري، لپ تاپ و تجهيزات شخصي اكيداً ممنوع است.
اختلال در نظم مركز فناوري اطلاعات با ايجاد سر و صدا و تجمع بيش از دو نفر برروي يك ايستگاه كاري ممنوع است.
 
نصب هرگونه نرم افزار، دستكاري اطلاعات كاربران ديگر و دستكاري ايستگاه هاي كاري ممنوع است.
استفاده از لپ تاپ فقط در مكان هاي مجاز امكانپذير است.
مركز كامپيوتر مكان مطالعه نيست و مطالعه و بحث درسي را به جاي ديگر انتقال دهيد.
به منظور رعايت حال ساير كاربران از ايستادن و تجمع در مركز فناوري اطلاعات خودداري شود.
در صورت عدم رعايت موارد فوق برخورد قانوني صورت مي گيرد.

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/15
تعداد بازدید:
2166
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.