سرويس هاي قابل ارائه

سرویس اینترنت:

کلیۀ سیستمها اعم از سیستمهای مرکز (شامل سایت کارشناسی، سایت تحصیلات تکمیلی، سایت شبانه، آزمایشگاههای آموزشی و تحقیقاتی)، سیستمهای اختصاصی اساتید و نیز سیستمهای عمومی در اتاق استراحت اساتید، سیستمهای بخشهای خدماتی دانشکده و سیستم های کارمندان به اینترنت دسترسی دارند.

در حال حاضر امکان دسترسی به اینترنت برای کاربران دانشکده از طریق Wireless نیز امکان پذیر می‌باشد.

 


 

 

سرویس VPN:

اساتید و دانشجویان دکترا می‌توانند از طریق اتصال VPN به شبکه دانشکده از بیرون دانشکده وصل شده و از امکانات این شبکه مانند دسترسی به سایتهایی که دسترسی به آنها خریداری شده (مانند ieee) و یا بانک نرم افزاری مرکز کامپیوتر استفاده کنند. همچنین می‌توانند یک کامپیوتر واقع در محوطه دانشکده را از بیرون کنترل کنند.
برای استفاده از این سرویس باید در منزل به سیستم اینترنت سریع (ADSL) مجهز بوده و جهت استفاده از این سرویس از همان account ای که برای login در شبکه ee_net دانشکده ایجاد شده استفاده می‌شود. پس از درخواست برقراری امکان ارتباط VPN  ، فایل راهنمای مربوطه از طریق پست الکترونیکی برای درخواست کننده ارسال می‌شود.
 

صفحه شخصی برروی وب:

اساتید محترم و دانشجویان دکترا می‌توانند از طریق آدرس http://wp.kntu.ac.ir که توسط سازمان مرکزی دانشگاه به اساتید ارائه می‌شود اقدام به ایجاد صفحه شخصی نمایند. فایل راهنمای این بخش روی صفحه اصلی دانشکده به آدرسhttp://ee.kntu.ac.ir  موجود است.فضای شخصی و مشترک بر روی فایل سرور:

دانشجویان و اساتید هریک دارای فضای شخصی بر روی یک فایل سرور در دانشکده هستند که به این وسیله می‌توانند داده های خود را در جای مطمئنی نگهداری کنند. همچنین فضای مشترکی نیز برای کاربران شبکه اساتید و دانشجویان به صورت مجزا در نظر گرفته شده است که می‌توانند فایلهای خود را به این صورت به اشتراک بگذارند. پس از login تحت شبکه (ee_net) می‌توان از فضای اختصاصی (فقط خود کاربر به آن دسترسی دارد) و نیز فضای مشترک (تمامی‌کاربران به آن دسترسی دارند) استفاده نمود. این فضاها به شکل دو درایو در my computer قابل دسترس هستند.

دسترسی به درایو نرم افزارها (قابل دسترس از داخل دانشکده و خارج از دانشکده)

با استفاده از account ای که برای login در شبکه (ee_net) دانشکده ایجاد شده می‌توان به نرم افزارهای مهندسی و عمومی قابل نصب دسترسی پیدا کرد. از خارج دانشکده نیز پس از اتصال از طریق VPN می‌توان  از آدرس و account ذکر شده فوق  به درایو نرم افزارها دسترسی پیدا کرد.

 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/09/25
تعداد بازدید:
1163
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.