پيام تبريك به جناب آقاي دكتر شهريار محمدي
پيام تبريك به جناب آقاي دكتر شهريار محمدي
جناب آقاي دكتر شهريار محمدي
  بدينوسيله ارتقاء شايسته جنابعالي از مرتبه استادياري به دانشياري را صميمانه تبريك عرض نموده، توفيقات روز افزون شما را از درگاه ايزد منان خواهانيم.
 
از طرف اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشكده مهندسي صنايع
تاریخ:
1396/04/12
تعداد بازدید:
875
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.