اطلاعيه شماره 6
زمانبندي مصاحبه داوطلبان دوره دكتراي فناوري اطلاعات و صنايع96

اطلاعيه شماره 6

 

زمانبندي مصاحبه داوطلبان دوره دكتراي فناوري اطلاعات و صنايع96 (داوطلباني كه پس از 96/3/8 ثبت نام اوليه انجام داده اند )

چهارشنبه 96/3/24

فناوري اطلاعات

مهندسي صنايع

گلنارسادات افضلي بروجني

پوريا الفتي

فاطمه باقري

Ÿ حسين بابازاده

آرش شكاري

مجيد باقري قاديكلايي

علي اكبر قلي زاده

علي تيماج چي

ابراهيم كارگر

كاوه حسين پناهي

علي محسن زاده اسي

فاطمه فرديس

شبنم محمدي

سارا متقي خامنه

رضا مولايي

عطيه محمدي طلب

وحيد سپهري

مهرداد نيازي

مهدي طالبي

مهدي حميد

وهاب عطار

عليرضا قاسمي

 

سيد وحيد احمدي

             اسامي درج شده در اين جدول از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 96/3/24 در دانشكده حضور داشته باشند.

 

تاریخ:
1396/03/21
تعداد بازدید:
777
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.