دانشجوي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در جشنواره ملي امتنان از كارآفرينان برتر كشوري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي عنوان كارآفرين برتر را كسب كرد
دانشجوي كرمانشاهي كارآفرين برتر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شد
به گزارش خبرگزاري تسنيم از كرمانشاه رسول مرادي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در يازدهمين جشنواره استاني امتنان از كارآفرينان برتر موفق به كسب عنوان كارآفرين برتر شد.
اين دانشجوي كرمانشاهي با داشتن 6 طرح پژوهشي، طراحي و پياده‌سازي يازده نرم افزار كاربردي در سطح كشوري و بين‌المللي موفق به كسب عنوان فناور برتر استان شد و  به رقابت ملي كارآفرينان برتر كشوري وارد شد.
وي عناوين مهم ديگري همچون پژوهشگر برتر دانشگاهي، كارآفرين برتر در نهمين جشنواره استاني امتنان از كارآفرينان برتر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كسب مقام برتر و برگزيده نخستين رويداد ملي كارآفريني و فناوري اينوتك، كارآفرين برتر جوان در دهمين جشنواره استاني امتنان از كارآفرينان برتر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جوان برتر و فناور برتر استاني را در كارنامه خود دارد.
 
 
تاریخ:
1395/11/26
تعداد بازدید:
936
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.