طرح پژوهشي جناب آقاي دكتر رمضانيان با سازمان زيباسازي شهر تهران در نهمين جشنواره جايزه جهاني تهران بعنوان پروژه پژوهشي حائز رتبه برگزيده گرديد
طرح پژوهشي جناب آقاي دكتر رمضانيان با سازمان زيباسازي شهر تهران
طرح پژوهشي جناب آقاي دكتر رمضانيان با سازمان زيباسازي شهر تهران  در نهمين جشنواره جايزه جهاني تهران بعنوان پروژه پژوهشي حائز رتبه برگزيده گرديد.
 
 جايزه مذكور در حضور شهردار محترم تهران جناب آقاي دكتر قاليباف، مهندس چمران رئيس محترم شوراي اسلامي شهر تهران و چند تن از مديران عالي رتبه شهري تهران به ايشان اهدا گرديد.
 
تاریخ:
1395/09/24
تعداد بازدید:
335
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.