گزارش بازديد از منطقه عسلويه
گزارش بازديد از منطقه عسلويه
گزارش بازديد از منطقه عسلويه
بازديد از منطقه عسلويه با حضور جمعي از دانشجويان دانشكده مهندسي صنايع به همراهي جناب آقاي دكتر صفائي به عنوان استاد راهنماي بازديد و جناب آقاي مهندس زاهدي و سركار خانم مهندس عموئي بعنوان مسئولين بازديد در روز چهارشنبه مورخ 95/9/17 انجام پذيرفت كه اين بازديد بسيار با محتوا بوده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1395/09/20
تعداد بازدید:
347
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.