برگزاري سمينار پژوهشي پتانسيل هاي استفاده از ابزارهاي مهندسي صنايع در تحليل زنجيره تامين لبني
برگزاري سمينار پژوهشي پتانسيل هاي استفاده از ابزارهاي مهندسي صنايع در تحليل زنجيره تامين لبني
 سمينار پژوهشي"پتانسيل هاي استفاده از ابزارهاي مهندسي صنايع در تحليل زنجيره تامين لبني" در روز يكشنبه مورخ 95/9/7 در سمعي بصري طبقه اول دانشكده مهندسي صنايع  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي توسط سركار خانم رزيتا ابراهيمي به استاد راهنمايي جناب آقاي دكتر خوش الحان برگزار گرديد.
 
 
تاریخ:
1395/09/13
تعداد بازدید:
303
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.