گزارش بازدید از شرکت سامسونگ
گزارش بازدید از شرکت سامسونگ
گزارش بازدید از شرکت سامسونگ
 
 با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشکده بازدید از شرکت سامسونگ با حضور جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع به همراهی جناب آقای دکتر صفایی  به عنوان استاد راهنمای بازدید و آقای رمضانی بعنوان مسئول بازدید و همکاری انجمن علمی دانشکده در روز سه شنبه 95/3/11 انجام پذیرفت.
تاریخ:
1395/03/17
تعداد بازدید:
407
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.