گزارش بازدید از شرکت تولیدی صنعتی آلکان ماشین
گزارش بازدید از آلکان ماشین
گزارش بازدید از شرکت تولیدی صنعتی آلکان ماشین
 
 با هماهنگی معاونت پژوهشی دانشکده بازدید از شرکت تولیدی صنعتی آلکان ماشین با حضور جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع به همراهی جناب آقای دکتر رمضانیان به عنوان استاد راهنمای بازدید و خانم علیپور بعنوان مسئول بازدید و همکاری انجمن علمی دانشکده در روز چهارشنبه 94/12/5 انجام پذیرفت گزارش بازدید بشرح ذیل است:
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1394/12/09
تعداد بازدید:
568
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.