گزارش بازديد از شركت واگن سازي
گزارش بازديد از شركت واگن سازي
گزارش بازديد از شركت واگن سازي
 
 با هماهنگي معاونت پژوهشي دانشكده بازديد از شركت واگن سازي تهران با حضور جمعي از دانشجويان دانشكده مهندسي صنايع به همراهي جناب آقاي دكتر ابراهيمي به عنوان استاد راهنماي بازديد و خانم عليپور و آقاي رمضاني بعنوان مسئولين بازديد در روز سه شنبه 94/8/26 انجام پذيرفت گزارش بازديد بشرح ذيل است:
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1394/08/27
تعداد بازدید:
517
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.