اطلاعيه انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر
اطلاعيه انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر

"اطلاعيه انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر"

قابل توجه دانشجويان محترم كارشناسي ارشد و دكتري

معاونت پژوهشي درنظر دارد نسبت به انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر در مقاطع دكترا و كارشناسي ارشد (به تفكيك) اقدام نمايد. دانشجوي مذكور مي بايست در بازه زماني 93/07/01 لغايت 94/06/31 دانشجو بوده و عملكرد پژوهشي مناسبي مطابق آيين‌نامه دانشجوي پژوهشگر برتر دانشگاه داشته باشد. داوطلبان ضمن تكميل پرسشنامه انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر (لينك پرسشنامه مدارك و مستندات مربوطه را   بهمراه تكميل فرم حداكثر تا ساعت 15 روز شنبه 7 آذر 1394 به مدير محترم گروه تحويل دهند. جهت اطلاع از فعاليتهاي داراي امتياز و همچنين مفاد آيين نامه دانشجوي پژوهشگر برتر به سايت دانشگاه ( (http://www.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/rairo/93/aennamedaneshjobartar-osavab27mehr.pdfمراجعه نمايند.

معاونت پژوهشي دانشكده مهندسي صنايع

94/08/26

تاریخ:
1394/08/26
تعداد بازدید:
389
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.